26 mars 2024

Medlemsundersökning 2024

Vart tredje år genomför Riddarhuset en medlemsundersökning. I slutet av mars 2024 skickas 400 brev och 400 e-postmeddelanden ut till 800 slumpmässigt valda ättemedlemmar över 18 år och bosatta i Sverige. I brevet finns en webblänk och en QR-kod som mottagarna kan använda sig av för att nå undersökningen som ligger på företaget Novus webbplats. Novus samlar in svaren och  sammanställer dessa i en rapport som beräknas vara klar i maj.