20 maj 2024

Keysers vapenbok nu i databasen Minerva

Henrich Keysers vapenbok från 1650 är Sveriges äldsta tryckta vapenbok. Endast tolv kända exemplar finns bevarade. Riddarhuset har två av dessa i sina samlingar. Ett av dessa exemplar med 546 vapensköldar är nu digitaliserat och publicerat i Minerva.

Alla vapensköldar är sökbara för respektive ätt.
Till exempel adliga ätten Breitholtz, nr 484:
https://minerva.riddarhuset.se/foremal/breitholtz-heraldik-keysers-vapenbok-1650-24071/

Hela vapenboken är även bläddringsbar sida för sida.
Här kan du bläddra från början:
https://minerva.riddarhuset.se/foremal/heraldik-keysers-vapenbok-1650-24085/