09 januari 2023

Insamling till palatsrenovering

Under parollen ”det är vår tur nu” uppmanas alla ättemedlemmar att utifrån envars möjlighet bidra till Riddarhusets renovering.

Den stora och nödvändiga interiörrenoveringen pågår 2023-2025 och innebär bland annat helt nya tekniska system för el, vvs och brandskydd samt förbättrad akustik och ljussättning. Stort fokus kommer att ligga på restaureringen av Ehrenstrahls plafondmålning Dygdernas rådslag i Riddarhussalen liksom ytskiktsrenovering i övre trapphallen, Stenhallen och Riddarhussalen. Den totala budgeten för projektet är 60 miljoner kronor och det finansieras genom den generösa testamentariska gåva som erhölls av greve Johan Sparre 2018 i form av gården Finnekumla,  en tillfällig höjning av det administrativa arvodet för förvaltningen av Herculesfonden och ett nyttjande av delar av riddarhusförvaltningens eget sparade kapital.

Därutöver är det också nödvändigt att ättemedlemmarna och släktföreningarna tillsammans bidrar efter egen förmåga till att vårda det gemensamma arvet. Riddarhusdirektionen välkomnar alla bidrag. Insättning kan ske på bankgiro 5933-7972, genom att swisha till 1232691434 eller scanna QR-koden nedan.

Vid betalning från utlandet, vänligen använd nedanstående betalningsinstruktion:
Skandinaviska Enskilda Banken, Stockholm/Sweden
IBAN: SE3950000000054281009736
BIC: ESSESESS

Vänligen uppge avsändare för att kunna erhålla direktionens varma tack.