29 april 2024

Insamling till palatsrenovering

Riddarhuset renoveras – stöd palatsfonden!

Den stora och nödvändiga interiörrenoveringen pågår 2023-2025 och innebär bland annat helt nya tekniska system för el, vvs och brandskydd samt förbättrad akustik och ljussättning.

Stort fokus kommer att ligga på restaureringen av Ehrenstrahls plafondmålning Dygdernas rådslag i Riddarhussalen liksom ytskiktsrenovering i övre trapphallen, Stenhallen och Riddarhussalen. Den totala budgeten för projektet är 60 miljoner kronor och det finansieras genom den generösa testamentariska gåva som erhölls av greve Johan Sparre 2018 i form av gården Finnekumla och ett nyttjande av delar av riddarhusförvaltningens eget sparade kapital.

Därutöver krävs ytterligare 10 miljoner kronor till den så kallade palatsfonden.

Riddarhusdirektionen välkomnar alla bidrag. Insättning kan ske på bankgiro 5933-7972, genom att swisha till 1232691434 eller skanna QR-koden nedan.

Vid betalning från utlandet, vänligen använd nedanstående betalningsinstruktion:
Skandinaviska Enskilda Banken, Stockholm/Sweden
IBAN: SE3950000000054281009736
BIC: ESSESESS

Vänligen uppge avsändare för att kunna erhålla direktionens varma tack!