06 juni 2024

Glad national- och högtidsdag!

Sveriges nationaldag är även Riddarhusets högtidsdag.

Den 6 juni 1626 undertecknade Gustav II Adolf den så kallade riddarhusordningen som reglerade adelns organisation.

Samma dag skänkte kungen en tomt till adeln för uppförandet av ett riddarhuspalats.

Om två år firar Riddarhuset detta 400-årsjubileum med en rad festligheter. Planeringen har redan börjat. Illustratören Per Demervall har fått i uppdrag att ta fram en tecknad serie som beskriver riddarhusordningen och vad som hände sedan. Här är ett första smakprov!