Medarbetare

Kansli

Riddarhusets kansli är bemannat helgfri måndag-fredag kl. 09.00-16.30.

Kansli- och verksamhetschef
Riddarhussekreterare Erik Drakenberg
Tel. 08-723 39 98
E-post: erik.drakenberg@riddarhuset.se

Reception, webbutik, palatsvård
Riddarhusintendent Pontus Ragnö
Tel. 08-723 39 94
E-post: pontus.ragno@riddarhuset.se
order@riddarhuset.se

Evenemangsansvarig, bokning av festvåning mm
Riddarhuskanslist Karin Lilliehöök Kihl
Tel. 08-723 39 91
E-post: karin.lilliehook-kihl@riddarhuset.se
kansli@riddarhuset.se

Kulturansvarig, bokning av guidade visningar och bibliotek
Riddarhusamanuens Oscar Langenskiöld
Tel. 08-723 39 97
E-post: oscar.langenskiold@riddarhuset.se
visning@riddarhuset.se
kultur@riddarhuset.se

Stipendier och understöd, VAJS
Handläggare Christina Neuman
Tel. 08-723 39 93
E-post: christina.neuman@riddarhuset.se

Information och kommunikation, Arte et Marte
Kommunikationsansvarig/redaktör Louise Ribbing
Tel. 08-723 39 92, 070-544 14 10
E-post: louise.ribbing@riddarhuset.se
arteetmarte@riddarhuset.se

Genealogiska avdelningen

Adelskalendern, Legala notiser
Kalenderredaktör Marianne Wiiburg Setterblad
Tel. 08-723 39 96
E-post: marianne.wiiburg.setterblad@riddarhuset.se
ak@riddarhuset.se

Genealogisk redaktionssekreterare/genealog Madeleine Werner
Tel. 08-723 39 99
E-post: madeleine.werner@riddarhuset.se

Riddarhusgenealog Göran Mörner
Tel. 08-723 39 95
E-post: goran.morner@riddarhuset.se
genealogi@riddarhuset.se

Riddarhusgenealog Magnus Bäckmark
Tel. 08-480 020 31
E-post: magnus.backmark@riddarhuset.se

Genealog Sophie Celsing Marcetic
Tel. 08-723 39 99
E-post: sophie.celsingmarcetic@riddarhuset.se

Genealog Johan Grönberg
Tel. 08-723 39 90 (vxl)
E-post: johan.gronberg@riddarhuset.se

Genealog Johannes Hansson
Tel. 08-723 39 90 (vxl)
E-post: johannes.hansson@riddarhuset.se

Genealog Leif Persson
Tel. 08-723 39 90 (vxl)
E-post: leif.persson@riddarhuset.se