Massans röst. Upplopp och gatubråk på Riddarhustorget

Historikern Mats Berglund vid Stockholms universitet berättar om Riddarhustorget som scen för olika politiska uppror och tumult genom historien. Intervjuare är Urban Björstadius.

Ljudspår