Kulturstöd 2019 beviljades till följande personer/organisationer och projekt:

Johan Nordenfalt: 20 000 kronor för en självbiografi där Riddarhuset ingår i ett kapitel med underrubriken För adeln i tiden.

Johan Barnekow: 40 000 kronor för boken Sinclairsholm – Historien om en skånskt herresäte 1620-2020. Författare är historikern Peter Ullgren och boken bygger på källmaterial som finns på gården och som i flera avseenden är unikt.

Inger Braun: 10 000 kronor till restaurering av familjen von Höpkens grav på Östra Ryds kyrkogård.

Föreningen för Västgötalitteratur: 10 000 kronor för en publikation rörande generallöjtnanten Carl Ericsons levnadsminnen. Carl Ericson var son till den store järnvägsbyggaren Nils Ericson.

Alexander Engström: 10 000 kronor till nytryck av avhandlingen Olikheternas praktiker: Adlig begravningskultur i Sverige c:a 1630-1680.

Släktföreningen Aminoff r.f.: 30 000 kronor till en biografi om gustavianen Johan Fredrik Aminoff (1756-1842).

Bibi Pålenäs: 20 000 kronor för produktion av boken Så länge jag lever. Brahekvinnorna 1550-1640.

Anna-Sophia von Celsing och Ragnar Boman: 40 000 kronor för ett bokverk rörande brukspatronen Lars Gustaf von Celsing.

Charlotte Ulmert: 10 000 kronor för publikationen När vinden vänder som handlar om Charlotte Rosencrantz och Adèle Sylvan och deras liv från barndomen under 1800-talets mitt och fram till de första årtiondena av 1900-talet.

Skara stifthistoriska sällskap: 10 000 kronor för dokumentation och publicering av greve Lars Kaggs begravningspersonalier och likprocession.