Kontaktuppgifter

Besök: Riddarhustorget 10

Post: Box 2022, 103 11 Stockholm

Telefon: +46 (0)8-723 39 90

E-post: kansli@riddarhuset.se

Organisationsnummer: 802002-8018

GLN: 736802002819

Fakturaadress:
Riddarhuset
FE927-PAA9999 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND
E-post: riddarhuset@pdf.scancloud.se


Presskontakt/media: Louise Ribbing, mbl. 070-544 14 10Besök Riddarhuset – Karta >

 


Riddarhusets festvåning

Källarmästare Sita von Essen, mbl. 070-886 66 85, sita@riddarhuscatering.se


Kontakt för allmänna ärenden


Kontaktuppgifter till medarbetarna på Kansliet

Telefon och e-postuppgifter till kansliet >>

Kansliet är tillgängligt vardagar kl. 09.00–16.30.


Öppettider

Måndag – Fredag kl. 11.00–12.00. Besökstimme för egen rundvandring varje helgfri vardag (med reservation för ändringar).