Kontaktuppgifter

Besök: Riddarhustorget 10

Post: Box 2022, 103 11 Stockholm

Telefon: +46 (0)8-723 39 90

E-post: kansli@riddarhuset.se

Organisationsnummer: 802002-8018

GLN: 736802002819

Fakturaadress:
Riddarhuset
FE927-PAA9999 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND
E-post: riddarhuset@pdf.scancloud.se


Presskontakt/media: Louise Ribbing, mbl. 070-544 14 10Besök Riddarhuset – Karta >

 


Cibo et Poto (t o m 2018-12-31)

Köket, tel. 08-23 90 70
Källarmästare Eva Tholander, mbl. 076-236 34 04

Coco & Carmen (fr o m 2019-01-01)

Källarmästare Sita von Essen, mbl. 070-886 66 98


Kontakt för allmänna ärenden


Kontaktuppgifter till medarbetarna på Kansliet

Telefon och e-postuppgifter till kansliet >>

Kansliet är tillgängligt vardagar kl. 09.00–16.30.


Öppettider

Måndag – Fredag kl. 11.00–12.00. Besökstimme för egen rundvandring är varje helgfri vardag, (med reservation för ändringar).