Genealogiskt symposium 2023

Inspelningar från genealogiska symposiet den 3 september 2023

I samarbete med Genealogiska föreningen höll Riddarhuset ett symposium med temat Genealogi igår – och i morgon. Via länkarna i rubrikerna nedan går det att ta del av föredragen digitalt.

Michael Lundholm: Källkritik i släktforskningen – igår, idag och imorgon

Michael Lundholm reflekterar kring förutsättningarna för fritidssläktforskaren att vara källkritisk och hur dessa förutsättningar förändrats samt vad som behövs för framtiden.

Michael Lundholm är professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet, kassör i Genealogiska Föreningen, redaktör för Svensk Genealogisk Tidskrift (SGT) och har tidigare publicerat arbe­ten i bl.a. SGT, Släkt och Hävd, Släktforskarnas årsbok, Släkthistoriskt forum och Släkthistoriska Studier. Mottagare av Viktor Örnbergs heders­pris 2018.

 

David Haskiya: Artificiella intelligenser i arkiven

Det har tidigare ansetts så gott som omöjligt att lära datorer att med tillräckligt god kvalitet omvandla äldre handskrift till digital text. Nu har det omöjliga blivit möjligt och Handwritten Text Recognition (HTR) har börjat användas av arkiv och forskargrupper för att göra handskrivna arkivhandlingar läs- och sökbara digitalt. Riksarkivet är ett av de arkiven och i denna presentation kommer jag att berätta om hur Riksarkivet utvecklat HTR-modeller som kan »läsa« handskriven svensk text från 1600-tal till tidigt 1900-tal.

Ett annat möjligt användningsområde för AI i arkiven är att erbjuda forskare tillgång till »digitala forskningsassistenter«. Forskningsassistenter som har »läst« ett arkivs samtliga arkivbeskrivningar, arkivöversikter och arkivguider och som en forskare kan ställa frågor till, chatta med, om var hen kan hitta det hen söker i de enorma mängder information som finns i arkiven. Detta är en ny möjlighet och jag kommer att kort visa resultat av de initiala tester Riksarkivet gjort på området.

David Haskiya är chef för Riksarkivets Enhet för Digitala användarmöten. I det ingår ansvaret för Riksarkivets söktjänster (NAD, Digitala forskarsalen) samt forskning- och utveckling med fokus på tillämpning av AI-teknik i arkivkontext.

 

Rebecka Lennartsson: Stadens ansikten. Porträttfotografier och levnadsberättelser

I det pågående forskningsprojektet Stadens ansikten. Visuell kultur och social struktur i Stockholm 1880–1930 får historiska porträttfotografier ur Stockholms stadsmuseums samlingar namn och levnadsberättelser genom att kopplas samman med Rotemansarkivet vid Stadsarkivet i Stockholm. Med hjälp av AI kan även ansikten utan namn identifieras.

Rebecka Lennartsson är forskningschef vid Stadsmuseet, Stockholm.

 

Thomas Fürth: Trender i släktforskningen. Om Genealogiska föreningen och släktforskningen förr, nu och inför framtiden.

Genealogiska föreningen, GF, grundad 1933, är Sveriges äldsta rena genealogiska förening. Föreningen är en riksförening med säte i Stockholm. Med utgångspunkt i genealogins historia och GFs utveckling sedan starten belyses olika trender inom släktforskningen. Vilken påverkan har en skiftande tidsanda och samhällsvärderingar under det senaste seklet haft på släktforskningens utveckling och inriktning och hur har det återspeglats i GFs genealogiska verksamhet? Vad har olika tekniska innovationer betytt för släktforskningen och hur den bedrivs? Hur har GF mött både förändringar i det omgivande samhället och tagit tillvara nya tekniska möjligheter? Föreläsningen avslutas med tre framtidsperspektiv för släktforskningen.

Thomas Fürth är ordförande i Genealogiska föreningen, docent i historia och var tidigare forskningsledare vid Institutet för Framtidsstudier och analysföretaget Kairos Future.

Magnus Bäckmark: Riddarhusets kvartstusenåriga genealogiska arbete

Riddarhusets stamtavlor började så småningom föras efter att det 1762 påbjudits att genealogier skulle insändas till Riddarhuset. Nu pågår revidering av materialet.

Magnus Bäckmark är riddarhusgenealog sedan 2020, vid sidan av Göran Mörner, och är ansvarig för revideringsprojektet.