Riddarhuset

– ett historiskt arv

Riddarhuset förvaltar världsunika samlingar släkthistoria från flera hundra år tillbaka i tiden och fram till idag. Riddarhuset är en del av berättelsen om Sverige.