Svenska Akademiens medaljer & Myntgravören Lea Ahlborn

Bo Svensén, fil. dr

Ärans och minnets valuta. Svenska Akademiens medaljer och minnespenningar

Svenska Akademien har sedan instiftandet 1786 låtit prägla ett stort antal medaljer av olika slag: pris-, jubileums- och  hyllningsmedaljer samt sammanträdesjetonger. Efter en översiktlig presentation av dessa medaljtyper ägnas större delen av föredraget åt en mer ingående beskrivning av den kanske mest intressanta delen av Akademiens medaljutgivning: de årliga minnespenningarna över framstående svenskar i gångna tider.

Elisabeth Kaldén, författare

Lea Ahlborn – kunglig mynt- och medaljgravör

Lea Ahlborn (1826-1897) var rikets myntgravör från 1855 och fram till sin död, Sveriges första kvinna i statlig tjänst. Utöver alla mynt som gavs ut under hennes yrkesliv skapade hon drygt 400 medaljer. Trots motstånd fick hon en stark ställning, umgicks i rikets inre kretsar och dominerade sitt område under fyra årtionden. Lea blev för sina insatser känd både i och utanför landet och mångfaldigt kungligt belönad.

Fri entré, ingen föranmälan, begränsat antal platser.

Portarna och serveringen öppnar kl. 16.30.
Föredrag kl. 18.00–19.00.
Servering och mingel kl. 19.00–20.00.

Med reservation för ändringar.

Riddarhuset är ej tillgänglighetsanpassat.

Mat & Dryck
Riddarhusets festvåning erbjuder ett härligt utbud av dryck och smörrebröd i samband med detta evenemang.

Myntgravören Lea Ahlborn. Självporträtt. Foto: Bukowskis.

Mat & Dryck

Riddarhusets Catering erbjuder ett härligt utbud av dryck, smörrebröd och bakverk i samband med föredrag och konserter.

Vid föredrag har serveringen öppet en och en halv timme innan kulturkvällen börjar (en timme vid konserter) och en timme efter.