Slottsfruar på Skokloster

Pia Bengtsson Melin, fil. dr i konstvetenskap

Hedvig Amalia Brahe, född Piper: en slottsfru av sin tid

Hedvig Amalia Brahe, född Piper (1808–1886) verkade i en brytningstid mellan gammalt och nytt där nya innovationer både inom samhälle, konst, teknik och vetenskap föddes. Hon verkade endast sju år som slottsfru, men med hjälp av de föremål som finns bevarade efter henne kan man teckna konturerna av en kvinna som verkade både inom och utom familjen. Hennes engagemang i Kronprinsessan Lovisas vårdanstalt för sjuka barn är ett exempel på hur kvinnor ur samhällets övre skikt vid denna tid tog aktiv del i socialt behjärtansvärda projekt direkt riktade mot de behövande.

Inger Olovsson, intendent, Skoklosters slotts samlingar

Anna Nordenfalk, den sista grevinnan Brahe

Anna Brahe, född Nordenfalk (1863-1929) gjorde stora insatser som slottsfru på Skoklosters slott under mer än två decennier, hon var mycket engagerad i slottets och samlingarnas vård. Här följde hon i tidigare slottsfruars fotspår men gick även lite längre då hon handgripligen tog del i arbetet.  Anna Brahe var verksam inom Föreningen Handarbetets Vänner, där hon under ett kvarts sekel var ordförande i konstutskottet. För sina insatser inom kulturens område tilldelades hon både Handarbetets vänners medalj och den kungliga utmärkelsen Litteris et Artibus, för vitterhet och konst. Hon arbetade som hovfröken vid kronprinsessan Victorias hov fram till sitt giftermål med Magnus Per Brahe 1897. I äktenskapet föddes inga barn, vilket medförde ätten Brahes utslocknande.

Fri entré, ingen föranmälan, begränsat antal platser.

Portarna och serveringen öppnar kl. 16.30.
Föredrag kl. 18.00–19.00.
Servering och mingel kl. 19.00–20.00.

Med reservation för ändringar.

Riddarhuset är ej tillgänglighetsanpassat.

Mat & Dryck
Riddarhusets festvåning erbjuder ett härligt utbud av dryck och smörrebröd i samband med detta evenemang.

Mat & Dryck

Riddarhusets Catering erbjuder ett härligt utbud av dryck, smörrebröd och bakverk i samband med föredrag och konserter.

Vid föredrag har serveringen öppet en och en halv timme innan kulturkvällen börjar (en timme vid konserter) och en timme efter.