FöredragPia Bengtsson Melin & Inger Olovsson

Slottsfruar på Skokloster

Pia Bengtsson Melin, fil. dr i konstvetenskap

Hedvig Amalia Brahe, född Piper: en slottsfru av sin tid

Hedvig Amalia Brahe, född Piper (1808–1886) verkade i en brytningstid mellan gammalt och nytt där nya innovationer både inom samhälle, konst, teknik och vetenskap föddes. Hon verkade endast sju år som slottsfru, men med hjälp av de föremål som finns bevarade efter henne kan man teckna konturerna av en kvinna som verkade både inom och utom familjen. Hennes engagemang i Kronprinsessan Lovisas vårdanstalt för sjuka barn är ett exempel på hur kvinnor ur samhällets övre skikt vid denna tid tog aktiv del i socialt behjärtansvärda projekt direkt riktade mot de behövande.

Inger Olovsson, intendent, ansvarig för Skokloster slotts samlingar

Anna Nordenfalk, den sista grevinnan Brahe

 

Fri entré.

Föredrag, servering och mingel.

Portarna och serveringen öppnar kl. 17.00.
Föredrag kl. 18.00–19.00.
Servering och mingel kl. 19.00–20.00.

Med reservation för ändringar.

Riddarhuset är ej tillgänglighetsanpassat.

Mat & Dryck
Riddarhusets festvåning erbjuder ett härligt utbud av dryck och smörrebröd i samband med detta evenemang.

Mat & Dryck

Riddarhusets Catering erbjuder ett härligt utbud av dryck, smörebröd och bakverk i samband med föredrag och konserter.

Vid föredrag har serveringen öppet en timme innan evenemanget börjar och en timme efter.