Digitalt föredragSabrina Norlander Eliasson

Riddarhusplafonden. Teknik och influenser i Ehrenstrahls konstnärskap

Sabrina Norlander Eliasson, professor i konstvetenskap vid Stockholms universitet

Under tidigmodern tid spelade konstnärers studieresor en viktig roll för spridning av konstnärliga motiv och stilistiska intryck. Den tyskfödde konstnären David Klöcker Ehrenstrahl gjorde omfattande resor i Europa kring 1600-talets mitt.

Riddarhusets stora plafondmålning från 1675, Dygdernas rådslag, visar hur Ehrenstrahl kunde omskapa motiv, budskap och renodlad teknik som han kommit i kontakt med utomlands och anpassa dessa till de svenska förhållandena.

Sabrina Norlander Eliasson är professor i konstvetenskap. I detta föredrag berättar hon om tillkomsten av Ehrenstrahls mästerverk.

Se filmen nedan eller klicka på denna länk: Riddarhusplafonden. Teknik och influenser i Ehrenstrahls konstnärskap