Föredrag på Kungliga biblioteketPeter Sjökvist & Tim Berndtsson

Om litterära krigsbyten & Idealbibliotek i 1700-talets herrgårdskultur

 

Peter Sjökvist, docent, bibliotekarie vid Uppsala universitetsbibliotek

Om litterära krigsbyten i privatsamlares bibliotek. Exemplet Rålamb på Länna gård

Efter drottning Kristina hamnade allt mer av stormaktstidens bokliga krigsbyten i privat ägo. Det byte som togs av de svenska vapnen donerades många gånger till officerare som deltagit i kriget och hamnade på deras gods. En del samlingar återgick till kronan efter Karl XI:s räfster. Ett sådant fall är de böcker som Klas Rålamb konfiskerade i Poznan under kriget i Polen på 1650-talet. De fördes till hans gods Länna utanför Uppsala, men användes på 1690-talet för att betala av en skuld till kronan. På den vägen hamnade de i Uppsala universitetsbibliotek. Ett inventarium från tiden hjälper oss att se vad biblioteket på Länna bestod av och hur det var ordnat. Det rålambska biblioteket kan berätta om de många funktioner krigsbytesböckerna hade för privatpersoner.

Tim Berndtsson, fil.dr vid Uppsala universitet

Det utvalda biblioteket. Idealbibliotek i 1700-talets herrgårdskultur

I takt med att privatbiblioteken ökade i både antal och storlek under 1600- och 1700-talet, växte diskussionen om vad boksamlingarna borde innehålla. Skulle de representera all världens kunskap eller ett mer snävt urval av kanoniska texter? Eller skulle biblioteket spegla ägarens personlighet och smak? De skilda förhållningssätten kan studeras i tidens biblioteksmanualer. Särskild betydelse i sammanhanget har idealet om det ”lilla men utvalda biblioteket”, la bibliotheque peu nombreuse, mais choisie, och hur boksamlare på 1700-talet försökte praktisera idealen i sina herrgårdsbibliotek.

Föredragen äger rum i Kungliga bibliotekets hörsal i Stockholm.

Fri entré, ingen föranmälan, begränsat antal platser.

Portarna öppnar kl. 17.00.
Föredrag kl. 17.30–18.30.

Med reservation för ändringar.

Riddarhuset anordnar tillsammans med Kungl. bibliotekets vänförening Biblis en föreläsningsserie om bibliotek och boksamlingar på slott och herrgårdar: Kunskapens makt och maktens kunskap. Svenska herrgårdsbibliotek som kulturarv förr och nu.

Syftet är att uppmärksamma det värdefulla kulturarv som ryms i privata boksamlingar på slott och herrgårdar runt om i landet. Ett antal bokhistoriker, litteraturvetare, herrgårdsägare, bibliotekarier och antikvariatsbokhandlare belyser historiska perspektiv på boksamlande och läsande i svensk herrgårdskultur och de privata bibliotekens viktiga roll för bildande och cirkulation av kunskap under 1600-, 1700- och 1800-talen.

Hela programmet:

27 FEBRUARI kl. 17.30 PÅ KB
Rosenhaneska biblioteket vid Vitterhetsakademiens bibliotek
Henning Hansen, fil.dr, bokhistoriker och bibliotekarie vid Vitterhetsakademiens bibliotek
Läskultur och politik bland kvinnorna på Löfstad slott 1750–1850
Johanna Vernquist, fil.dr vid Linköpings universitet

12 MARS kl. 17.30 PÅ KB
Wiveka Trolles bibliotek på Trolleholms Slott – ett verktyg i livets tjänst
Anita Ankarcrona, fil.dr, bokhistoriker, i samtal med Gustaf Trolle-Bonde, greve

9 APRIL kl. 17.30 PÅ KB
Om litterära krigsbyten i privatsamlares bibliotek. Exemplet Rålamb på Länna gård
Peter Sjökvist, docent, bibliotekarie vid Uppsala universitetsbibliotek
Det utvalda biblioteket. Idealbibliotek i 1700-talets herrgårdskultur
Tim Berndtsson, fil.dr vid Uppsala universitet

16 APRIL kl. 17.30 PÅ KB
Bokcirkulation och att förvalta ett kulturarv
Panelsamtal lett av Jonas Nordin, professor vid Lunds universitet, med Mats Petersson och Mats Rehnström, antikvariatsbokhandlare, Lars Burman, professor, överbibliotekarie vid Uppsala universitetsbibliotek, och Greger Bergvall, bibliotekarie vid Kungliga biblioteket

23 APRIL kl. 17.30 PÅ KB
Hedvig Ulrica De Geer och hennes böcker. En intellektuell kvinna på Lövstabruk
Carina Burman, författare och docent vid Uppsala universitet
Kvinnor och boksamlande i svenskt 1700-tal. Exemplen F. M. Janiçon och Maria Anna Warmholtz
Ann Öhrberg, professor em. vid Uppsala universitet

 

Föredragen äger rum på Kungliga biblioteket

Föredragen äger rum i Kungliga bibliotekets hörsal i Stockholm.