Digitalt föredragClaes Ellehag

Jean de la Vallée. En arkitekt och hans verk.

Claes Ellehag, fil. dr och arkitekturhistoriker

På våren 1637 anlände den franske arkitekten Simon de la Vallée till Sverige med sina två moderlösa söner Jean och Henri. Han tillhörde en känd släkt av murmästare och byggmästare i Paris. Simon de la Vallée hade knappast hunnit etablera det för Sverige nya arkitektyrket innan han 1642 blev överfallen av en berusad överste på Stortorget i Stockholm och så svårt misshandlad att han dog.

Sonen Jean, som gick i lära i faderns yrke, sändes 1646 på en längre studieresa med Rom som mål. Resan var det första steg som togs för att förse den nya stormakten Suecia magna med välutbildade konstnärer. Efter hemkomsten 1650 blev Jean de la Vallée snart kunglig arkitekt med långt större maktbefogenheter än sina företrädare.

Han var nu landets främste arkitekt. År 1662 tog Jean de la Vallées karriär en ny riktning. Han blev då utsedd till kommissarie över manufakturerna i riket inom Kommerskollegium. Verksamheten som arkitekt förblev en viktig bisyssla och befattningen som kunglig arkitekt behöll han till 1680. Jean de la Vallée har lämnat efter sig närmare 140 byggnadsritningar. Ett fyrtiotal hus uppfördes helt eller delvis efter hans ritningar. Av dem står drygt hälften kvar.

Claes Ellehag är filosofie doktor i konstvetenskap. 2003 kom hans bok ”Jean de la Vallée. Kunglig arkitekt”. Detta föredrag är inspelat på Riddarhuset.

Se filmen nedan eller klicka på denna länk: Jean de la Vallée. En arkitekt och hans verk.

 

Höstens andra föredrag publiceras här: Digital kultur hösten 2023 – Riddarhuset

 

Digitala föredrag

Kulturföreläsningarna läggs ut på www.riddarhuset.se fortlöpande med start i september.

TEMA: EHRENSTRAHL OCH RIDDARHUSPALATSET
Riddarhusplafonden: teknik och influenser i David Klöcker Ehrenstrahls konstnärskap
Sabrina Norlander Eliasson, professor i konstvetenskap

Ehrenstrahl och porträttkonsten
Lars Olof Larsson, professor emeritus i konstvetenskap

Ehrenstrahl, Riddarhuset och 1600-talets kulturpropaganda
Jonas Nordin, professor i bok- och bibliotekshistoria

Jean de la Vallée – en arkitekt och hans verk
Claes Ellehag, fil.dr, arkitekturhistoriker

TEMA: NYUTKOMNA BÖCKER
Adelns historia i Finland
Anu Lahtinen, professor i historia Johanna Ilmakunnas, professor i historia

Mindre helgon och mer maktspelare? Dag Hammarskjöld i storpolitiken
Staffan Carlsson, ambassadör