Gustav Vasa och konsten

Peter Gillgren, professor i konstvetenskap

Gustav Vasa – konst, makt, identitet

Under Gustav Vasas tid som regent stod frågor om stil och politik, om konst och maktutövning, nära intill varandra. Konsten användes för att manifestera såväl individuell som nationell identitet – men på ett delvis annorlunda sätt än under senare epoker. Föredraget presenterar och tolkar några av tidens mest kända konstverk, som porträtten av Gustav Vasa, de så kallade Reformationstavlorna på Gripsholm och Vädersolstavlan i Stockholm.

Johan Cederlund, docent i konstvetenskap, museichef

Ett kungamonument för adeln.
L´Archevêques staty över Gustav Vasa

Pierre Hubert L’Archevêque var en fransk skulptör som gjorde svensk karriär under 1700-talets andra hälft. I Stockholm utförde han ryttarstatyn över Gustav II Adolf på nuvarande Gustav Adolfs torg, det dittills största offentliga skulpturprojektet i Sverige. På uppdrag av Ridderskapet och adeln utförde han statyn över Gustav Vasa tänkt att resas framför Riddarhuset. Det var ett monument som bättre motsvarade adelns syn på kungamakten – en folkvald monark framsprungen ur en svensk adlig ätt.  L’Archevêques ankomst sammanföll med frihetstidens mest stormiga riksdagar och det dröjde inte länge förrän han genom dessa två verk själv drogs in i det politiska spelet …

Fri entré, ingen föranmälan, begränsat antal platser.

Portarna och serveringen öppnar kl. 16.30.
Föredrag kl. 18.00–19.00.
Servering och mingel kl. 19.00–20.00.

Med reservation för ändringar.

Riddarhuset är ej tillgänglighetsanpassat.

Mat & Dryck
Riddarhusets festvåning erbjuder ett härligt utbud av dryck och smörrebröd i samband med detta evenemang.

Mat & Dryck

Riddarhusets Catering erbjuder ett härligt utbud av dryck, smörrebröd och bakverk i samband med föredrag och konserter.

Vid föredrag har serveringen öppet en och en halv timme innan kulturkvällen börjar (en timme vid konserter) och en timme efter.