Dag Hammarskjöld, David Klöcker Ehrenstrahl, Jean de la Vallée och Adelns historia i Finland

Fem digitala föredrag

Digitala föredrag

Höstens digitala föredrag är inspelade och kan när som helst ses via denna länk: Digital kultur hösten 2023 – Riddarhuset

Familjen som bodde i Riddarhuset 1935–1952
Carl Jan Granqvist intervjuar Jan von Oelreich

Adelns historia i Finland på 1700-talet
Johanna Ilmakunnas, professor i historia

Jean de la Vallée – en arkitekt och hans verk
Claes Ellehag, fil.dr, arkitekturhistoriker

Ehrenstrahl och porträttkonsten
Lars Olof Larsson, professor emeritus i konstvetenskap

Mindre helgon och mer maktspelare? Dag Hammarskjöld i storpolitiken
Staffan Carlsson, ambassadör

I JANUARI OCH FEBRUARI PUBLICERAS:

Ehrenstrahl, Riddarhuset och 1600-talets kulturpropaganda
Jonas Nordin, professor i bok- och bibliotekshistoria

Riddarhusplafonden: teknik och influenser i David Klöcker Ehrenstrahls konstnärskap
Sabrina Norlander Eliasson, professor i konstvetenskap