Föredrag på Kungliga biblioteketJonas Nordin, Mats Petersson, Mats Rehnström, Lars Burman & Greger Bergvall

Bokcirkulation och att förvalta ett kulturarv

 

Panelsamtal lett av

Jonas Nordin, professor vid Lunds universitet, med

Mats Petersson & Mats Rehnström, antikvariatsbokhandlare,

Lars Burman, professor, överbibliotekarie vid Uppsala universitetsbibliotek, och

Greger Bergvall, bibliotekarie vid Kungliga biblioteket

Bokcirkulation och att förvalta ett kulturarv

Boksamlingar är kulturarv både i sig själva och genom deras ingående beståndsdelar. En samling kan bestå av ordinära böcker som får ett värde genom sitt sammanhang, men verkligt rara böcker kan också devalveras när de placeras jämte andra ovanliga dyrgripar. På landets herrgårdar förvaras många privatägda bibliotek. Hur ska de förvaltas på kort och på lång sikt? Hur ska deras värde bedömas – för deras ägare, för forskningen och ekonomiskt? Vad betyder de för de offentliga biblioteken? I detta samtal diskuterar forskare, bibliotekarier och handlare av antikvariska böcker hur gamla boksamlingar ska värderas och förvaltas.

Panelsamtalet äger rum i Kungliga bibliotekets hörsal i Stockholm.

Fri entré, ingen föranmälan, begränsat antal platser.

Portarna öppnar kl. 17.00.
Föredrag kl. 17.30–18.30.

Med reservation för ändringar.

Riddarhuset anordnar tillsammans med Kungl. bibliotekets vänförening Biblis en föreläsningsserie om bibliotek och boksamlingar på slott och herrgårdar: Kunskapens makt och maktens kunskap. Svenska herrgårdsbibliotek som kulturarv förr och nu.

Syftet är att uppmärksamma det värdefulla kulturarv som ryms i privata boksamlingar på slott och herrgårdar runt om i landet. Ett antal bokhistoriker, litteraturvetare, herrgårdsägare, bibliotekarier och antikvariatsbokhandlare belyser historiska perspektiv på boksamlande och läsande i svensk herrgårdskultur och de privata bibliotekens viktiga roll för bildande och cirkulation av kunskap under 1600-, 1700- och 1800-talen.

Hela programmet:

27 FEBRUARI kl. 17.30 PÅ KB
Rosenhaneska biblioteket vid Vitterhetsakademiens bibliotek
Henning Hansen, fil.dr, bokhistoriker och bibliotekarie vid Vitterhetsakademiens bibliotek
Läskultur och politik bland kvinnorna på Löfstad slott 1750–1850
Johanna Vernquist, fil.dr vid Linköpings universitet

12 MARS kl. 17.30 PÅ KB
Wiveka Trolles bibliotek på Trolleholms Slott – ett verktyg i livets tjänst
Anita Ankarcrona, fil.dr, bokhistoriker, i samtal med Gustaf Trolle-Bonde, greve

9 APRIL kl. 17.30 PÅ KB
Om litterära krigsbyten i privatsamlares bibliotek. Exemplet Rålamb på Länna gård
Peter Sjökvist, docent, bibliotekarie vid Uppsala universitetsbibliotek
Det utvalda biblioteket. Idealbibliotek i 1700-talets herrgårdskultur
Tim Berndtsson, fil.dr vid Uppsala universitet

16 APRIL kl. 17.30 PÅ KB
Bokcirkulation och att förvalta ett kulturarv
Panelsamtal lett av Jonas Nordin, professor vid Lunds universitet, med Mats Petersson och Mats Rehnström, antikvariatsbokhandlare, Lars Burman, professor, överbibliotekarie vid Uppsala universitetsbibliotek, och Greger Bergvall, bibliotekarie vid Kungliga biblioteket

23 APRIL kl. 17.30 PÅ KB
Hedvig Ulrica De Geer och hennes böcker. En intellektuell kvinna på Lövstabruk
Carina Burman, författare och docent vid Uppsala universitet
Kvinnor och boksamlande i svenskt 1700-tal. Exemplen F. M. Janiçon och Maria Anna Warmholtz
Ann Öhrberg, professor em. vid Uppsala universitet

 

Föredragen äger rum på Kungliga biblioteket

Föredragen äger rum i Kungliga bibliotekets hörsal i Stockholm.