Digitalt föredragJohanna Ilmakunnas

Adelns historia i Finland på 1700-talet

Johanna Ilmakunnas, professor i nordisk historia vid Åbo Akademi

Familj och släkt. Självbild och sällskapsliv. Idévärld och materiell kultur. Sådant bryts eller omvandlas långsammare än politiska strukturer.

Johanna Ilmakunnas, professor i nordisk historia, berättar här om adeln i Finland under 1700-talet. Föredraget knyter an till ny forskning som lyfter fram betydelsen av släktnätverk, uppfostran och hemmiljö i den tidens föränderliga värld.

Se filmen nedan eller klicka på denna länk: Adelns historia i Finland på 1700-talet

 

Höstens andra föredrag publiceras här: Digital kultur hösten 2023 – Riddarhuset

 

Digitala föredrag

Kulturföreläsningarna läggs ut på www.riddarhuset.se fortlöpande med start i september.

TEMA: EHRENSTRAHL OCH RIDDARHUSPALATSET
Riddarhusplafonden: teknik och influenser i David Klöcker Ehrenstrahls konstnärskap
Sabrina Norlander Eliasson, professor i konstvetenskap

Ehrenstrahl och porträttkonsten
Lars Olof Larsson, professor emeritus i konstvetenskap

Ehrenstrahl, Riddarhuset och 1600-talets kulturpropaganda
Jonas Nordin, professor i bok- och bibliotekshistoria

Jean de la Vallée – en arkitekt och hans verk
Claes Ellehag, fil.dr, arkitekturhistoriker

TEMA: NYUTKOMNA BÖCKER
Adelns historia i Finland
Anu Lahtinen, professor i historia Johanna Ilmakunnas, professor i historia

Mindre helgon och mer maktspelare? Dag Hammarskjöld i storpolitiken
Staffan Carlsson, ambassadör