För möten och festligheter

En samlingsplats sedan 1660-talet.

Boka palatset/festvåningen

Ättemedlemmar och släktföreningar kan hyra Riddarhuset för sammankomster av privat och familjär karaktär som släktfester, födelsedagsfiranden och bröllopsmiddagar. Organisationer och företag kan under vissa premisser hyra lokalerna på vardagar till marknadsmässiga priser. Observera att Riddarhuset inte lämpar sig för konferenser. Festvåningen drivs av källarmästare Sita von Essen. Kontakta kansliet för bokning och priser, tel. 08-723 39 91, kansli@riddarhuset.se.

Bokning

Kontakta kansliet för bokning och priser, tel. 08-723 39 91, e-post: kansli@riddarhuset.se
Läs mer om festvåningen här. 

Släktföreningarnas rum

Släktföreningar och vissa till Riddarhuset knutna föreningar kan boka Släktföreningarnas rum för sammanträden. Det är en möteslokal för upp till tio personer. Kontakta kansliet för bokning och priser, tel. 08-723 39 91, kansli@riddarhuset.se.

Kulturevenemang

Riddarhuset har en lång tradition som lokal samlingsplats för konst och bildning genom föreläsningar och kulturevenemang. I Riddarhussalen hölls några av de första offentliga konserterna på tidigt 1700-tal. I samarbete med Vetenskapsakademien hölls föreläsningar i matematiska och naturvetenskapliga ämnen, de så kallade Thamska föreläsningarna, från mitten av 1700-talet till tidigt 1900-tal. Även i dag hålls många kulturevenemang på Riddarhuset, framför allt konserter men även teaterföreställningar, föreläsningar och konstutställningar. Information om programmet finns i kalendariet. För mer information om möjligheten att anordna ett kulturevenemang på Riddarhuset, kontakta kulturansvarige, Oscar Langenskiöld, tel. 08-723 39 97,  oscar.langenskiold@riddarhuset.se