Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    von Schantz

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 1255
  • Adlad: 1693-01-04
  • Introducerad: 1693-11-03
  • Ursprung: Tyskland, Franken

Ingress

Släkten skall enligt traditionen härstamma från Franken i Tyskland. Den med visshet äldste kände stamfadern är kungliga sekreteraren Johan Eberhard Schantz (1614–1665), vilken från Hessen överflyttade till Sverige under 1600-talets förra del. Hans tre söner, sekreteraren i Riksbanken sedermera sekreteraren i Riksarkivet Ludwig Schantz (1649–1702), protokollssekreteraren i Senaten Fredrich Schantz (1651–1697), och referendarien i Kungliga kansliet Christian Schantz (1655–1702), adlades genom kunglig resolution given 1693 4/1 av konung Karl XI. De introducerades samma år 3/11 under nuvarande nr 1255. Ludwigs gren utgick på svärdssidan i februari 1798. Ätten inskrevs 1806 under nr 14 i tredje klassen, svenner, på det samma år av Gustav IV Adolf inrättade svenska Riddarhuset för Pommern och Rügen i Greifswald.­ En gren av ätten immatrikulerades på Finlands Riddarhus 1818 26/1 under nr 95 bland adelsmän och fortlever där. Andra yngre grenen och delar av den fjärde fortlever i USA. Medlemmar där skriver sig Schantz och Shontz. Vissa ättemedlemmar av fjärde yngre grenen skriver sig Sarro. Beträffande personbeståndet i Finland se Finlands Adelskalender. Ätten har gemensamt ursprung med utdöda adliga ätten Schantz nr 1002.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Stormaktstiden

Ättenr Ättenamn