Ulrika Eleonora och adeln

Utställning på Riddarhuset under 2019.

 

Året 1719 var en brytningstid i svensk historia, då det kungliga enväldet gick över i frihetstid och makten över riket tillföll riksdagen.

Ulrika Eleonora var dotter till Karl XI och syster till Karl XII, båda envåldshärskare. När brodern dog 1718 utropade sig Ulrika Eleonora till Sveriges drottning. Riksdagen förklarade emellertid att de inte formellt hade utnämnt Ulrika till drottning. Hon avkrävdes att före trontillträdet avsäga sig krav på arvsanspråk och godkänna en regeringsform som var utformad av ständerna.

Drottningens makt hade minskat kraftigt, men hennes rätt att adla kvarstod. Hon utfärdade inte mindre än 250 sköldebrev under sin korta tid på tronen. Här kan du se listan på ätter som adlades av Ulrika Eleonora och som alltså firar 300-årsjubileum 1719-1720.

I utställningen Ulrika Eleonora, adeln och Riddarhuset visas ett urval sköldebrev och föremål som belyser detta dynamiska skede.


Ulrika Eleonora och friherrliga ätten Leuhusens sköldebrev.