För första gången presenteras Riddarhusets vapensköldar i bokform!
Riddarhusets vapensköldar är uppmålade från 1600-talet och framåt. Varje sköld motsvarar en ätt som har introducerats på Riddarhuset. Den världsunika samlingen berättar åtskilligt om Sveriges politiska och kulturella historia.

Sköldarna rymmer öden och förhoppningar hos människor från olika länder och samhällsskikt som haft det gemensamt att de adlats eller upphöjts till högadel. Krigare, valloner, ämbetsmän och bönder står sida vid sida med konstnärer, vetenskapsmän och upptäcktsresanden.

Sköldarnas fält vimlar av djur och mytologiska väsen, krigiska och rättsliga attribut, byggnader och ibland svåråtkomlig symbolik. Heraldikens möjligheter att i ett litet format beskriva det storslagna, det väsentliga, det dråpliga och det vackra ger samlingen en konsthistorisk betydelse.

Bokverk i tre band
Bokverket innehåller bilder på samtliga 2 331 vapen med förklarande texter samt ett antal fördjupande artiklar av specialister på adeln och dess heraldik.

Det är en skattkista fylld av vackra bilder och fängslande berättelser, ett oumbärligt referensverk för såväl den allmänt släkt- och historieintresserade som den heraldiska kännaren. De tre banden omfattar sammanlagt närmare 1 900 sidor och är rikt illustrerade.

Beställ bokverket

Beställ Riddarhusets vapensköldar i webbutiken (länk).

Huvudförfattare: Magnus Bäckmark
Fotograf (vapensköldarna): Gabriel Hildebrand
Formgivning och foto: Dick Norberg
Redaktör: Johan Rosell

Bokverket i siffror:
Antal sidor: 1 856.
Antal bilder: 2 824.
Vikt: drygt 9 kg.

Sagt om bokverket

En av årets bästa böcker

Bokverket är en av 2019 års bästa böcker och ”ett självskrivet inslag i det välsorterade historiebiblioteket” – ”en lika fager som grundläggande exposé över svensk historia via dess heraldiska kulturarv.”
Dick Harrison i Svenska Dagbladet

En kulturhistorisk gärning av stora mått

”Vapenbeskrivningarna varvas med korta artiklar skrivna av experter, vilket gör Riddarhusdirektionens utgivning av vapensköldarna till en kulturhistorisk gärning av stora mått. De bjuder på en resa i adelns historia, från medeltiden fram till 1902 då upptäcktsresande Sven Hedin blev den siste i Sverige att adlas.”
”Det är ett fint verk som Riddarhuset presterat, där Braheättens vapensköld och de övriga 2330 sköldarna lyfts fram. Inte minst Magnus Bäckmarks initierade vapenbeskrivningar förtjänar beröm.”
Bo Eriksson i Dagens Nyheter

En liten guldgruva

”Innehållet är i högsta grad läsvärt och skrivet på ett trevligt och lättfattligt sätt /…/ Varje vapenskölds beskrivning är en liten guldgruva.
Tillkomsten av detta ambitiösa bokverk i tre volymer kan ses mot bakgrunden av att Riddarhuset har idag en viktig uppgift att vårda och levandegöra sitt historiska arv genom att göra det tillgängligt för en historieintresserad allmänhet /…/ Och det har man gjort med råge, för här kan vi nu njuta av Gabriel Hildebrands magnifika bilder av varje sköld kompletterad med Magnus Bäckmarks beskrivande analyser av respektive vapensköld. Att man har valt ett matt tryck för färgbilderna syns jag är ett utmärkt val, vilket ger bästa möjliga bildkvalitet. Riddarhusdirektionen är verkligen att gratulera till resultatet. Och avslutningsvis, ett bestående referensverk till ett, i hänseende till dess omfång, mycket facilt pris.”
Tom C. Bergroth i Heraldisk Tidsskrift

Ett enastående heraldiskt verk

”Denna recensent tvekar inte ett ögonblick på att kalla de tre banden ett enastående heraldiskt verk, inte endast för att så många vapen nu görs tillgängliga i sitt naturliga sammanhang, utan också för det högklassiga utförandet och de nyskrivna artiklarna där heraldiska specialister belyser verkets tema från olika vinklar. Inget har sparats för att hålla en hög kvalité, stadig inbindning, kraftigt papper, sidornas matta yta som låter färger och heraldiska figurer framträda tydligt och klart, professionellt tagna bilder och därtill en lång rad nyttiga och välskrivna textbidrag.”
Carl-Thomas von Christierson i Vapenbilden

Tillgängliggör en konsthistorisk skatt

”Sedan Riddarhusets tillkomst under 1600-talet har de svenska adelsätternas vapensköldar prytt palatsets väggar. Nu har samtliga 2331 metallplåtar med målade vapen monterats ner, fotograferats och beskrivits i bokform. Kan detta fleråriga projekt vara av intresse för andra än släkterna själva och heraldikentusiaster? Svaret är ja.
Det magnifika trebandsverket Riddarhusets vapensköldar ger en fascinerande skildring av Sveriges historia, från medeltiden till 1900-talet. Och de nytagna fotografierna tillgängliggör en konsthistorisk skatt som tidigare inte har varit enkel att studera.
/…/
Detta är ett standardverk som kommer att leva längre än många av de släkter det berättar om. ”
Magnus Bergsten i Populär historia

Ett fyrverkeri av kreativitet och fåfänga

”Idag kan man beundra de bevarade sköldarna i det 1674 färdigställda Riddarhuspalatset, ett av Stockholms finaste hus. Riddarhussalens väggar är upp till taket översållade med vapensköldar. När nu alla tagits ner och fotograferats är det en mycket speciell konsthistoria som rullas ut. Det är inte så att alla eller ens de flesta sköldar är betydande konstverk. Men det är en säregen symbolvärld som öppnar sig, styrd av strikta regler och ibland full av de ostyrigaste infall och uppfinningar. Hjälmar, hjälmtäcken, sköldhållare, hjälmprydnader, själva symbolerna i vapnens ibland många fält – allt detta har ofta ägnats otrolig omsorg. Bokverket gör det väldiga materialet all heder, ett fyrverkeri av kreativitet och fåfänga.
Men årtusendets bok? Det äldsta kända släktvapnet – sigill använda av flera familjemedlemmar – i Sverige är jämnt 800 år gammalt. Det är en så lång historia som Riddarhusets vapensköldar beskriver, och ett liknande heraldiskt verk finns inte sedan tidigare i Sverige och Finland. Jag räknar kallt med att det inte kommer att överträffas de närmaste 200 åren, då även den tryckta boken lär hinna bli passé. Men sköldarna i Riddarhuset – de hänger nog kvar.”
Pontus Kyander i Hufvudstadsbladet

Boktrailers – vapenskölden berättar

Vapenskölden Tandefelt

Vapenskölden Plommenfelt

Vapenskölden von Ridderhusen

Vapenskölden Sneckenfelt

Vapenskölden Ljuster

Vapenskölden Natt och Dag

Vapenskölden Hedin

Vapenskölden Ribbing

Vapenskölden Celsing

Vapenskölden Drakenberg

Vapenskölden Mörner