För första gången presenteras Riddarhusets vapensköldar i bokform!
Riddarhusets vapensköldar är uppmålade från 1600-talet och framåt. Varje sköld motsvarar en ätt som har introducerats på Riddarhuset. Den världsunika samlingen berättar åtskilligt om Sveriges politiska och kulturella historia.

Sköldarna rymmer öden och förhoppningar hos människor från olika länder och samhällsskikt som haft det gemensamt att de adlats eller upphöjts till högadel. Krigare, valloner, ämbetsmän och bönder står sida vid sida med konstnärer, vetenskapsmän och upptäcktsresanden.

Sköldarnas fält vimlar av djur och mytologiska väsen, krigiska och rättsliga attribut, byggnader och ibland svåråtkomlig symbolik. Heraldikens möjligheter att i ett litet format beskriva det storslagna, det väsentliga, det dråpliga och det vackra ger samlingen en konsthistorisk betydelse.

Den 18 juni anländer bokverket!
Bokverket innehåller bilder på samtliga 2 331 vapen med förklarande texter samt ett antal fördjupande artiklar av specialister på adeln och dess heraldik.

Det är en skattkista fylld av vackra bilder och fängslande berättelser, ett oumbärligt referensverk för såväl den allmänt släkt- och historieintresserade som den heraldiska kännaren. De tre banden omfattar sammanlagt närmare 1 900 sidor och är rikt illustrerade.

Beställ Riddarhusets vapensköldar i webbutiken. De tre bokbanden säljs som en enhet.

Huvudförfattare: Magnus Bäckmark
Fotograf (vapensköldarna): Gabriel Hildebrand
Formgivning och foto: Dick Norberg
Redaktör: Johan Rosell

Bokverket i siffror:
Antal sidor: 1 856.
Antal bilder: 2 824.
Vikt: drygt 9 kg.

Vapenskölden Tandefelt

Vapenskölden Plommenfelt

Vapenskölden von Ridderhusen

Vapenskölden Sneckenfelt