Arte et Marte

Riddarhusets medlemstidskrift

Arte et Marte utkommer med två nummer per år. Tidskriften distribueras till ättemedlemmar och prenumeranter samt finns till försäljning på Riddarhuset.

Inskickat material

Redaktionen ansvarar inte för inskickat material och förbehåller sig rätten att redigera i inskickade manus. För manus till Från släktföreningarna rekommenderas max 3 000 tecken med blanksteg i omfång. Manus skickas till redaktören, e-post: louise.ribbing@riddarhuset.se.

Manusstopp nr 1.2023:  Senast den 7 november 2022. Distribution i månadsskiftet januari/februari 2023.

Annonsering

För annonsering, vänligen kontakta Riddarhuset, Louise Ribbing, tel. 08-723 39 92 alternativt e-post: louise.ribbing@riddarhuset.se.

Prenumeration

Årsprenumeration kan tecknas i webbutiken.

Utgåvor i pdf-format

Nr 2.2022

Nr 1.2022

Nr 2.2021

Nr 1. 2021

Nr 2.2020

Nr 1.2020

Nr 2/2019

Nr 1/2019

 

Nr 2/2018

Nr 1/2018

 

Nr 2/2017

Nr 1/2017

 

Nr 2/2016

Nr 1/2016