Arte et Marte

Riddarhusets medlemstidskrift

Arte et Marte utkommer med två nummer per år. Tidskriften distribueras till ättemedlemmar och prenumeranter samt finns till försäljning på Riddarhuset.

Inskickat material

Redaktionen ansvarar inte för inskickat material och förbehåller sig rätten att redigera i inskickade manus. För manus till Från släktföreningarna rekommenderas max 3 000 tecken med blanksteg i omfång. Manus skickas till redaktören, e-post: louise.ribbing@riddarhuset.se.

Manusstopp nr 1/2020: 11 november 2019. Distribution i månadsskiftet januari/februari 2020.

Annonsering

Information om annonsering (pdf)

Prenumeration

Årsprenumeration kan tecknas i webbutiken.

Pris 150 kronor inom Sverige, 200 kronor till utlandet.

Utgåvor i pdf-format

Nr 2/2019

Nr 1/2019

 

Nr 2/2018

Nr 1/2018

 

Nr 2/2017

Nr 1/2017

 

Nr 2/2016

Nr 1/2016

 

Nr 2/2015 som bläddringsbar pdf.

Nr 1/2015 som bläddringsbar pdf.