1900-talet

 

Ny grundlag satte stopp för adlandet

Den nya grundlagen från 1975 innebar bland annat att monarkens rätt att adla upphörde. Den siste personen som adlades var upptäcktsresanden Sven Hedin som adlades 1902 av Oscar II.