1800-talet

 

Begränsning av adelskapet och ny representationsform

Paragraf 37 i 1809 års regeringsform innebar en begränsning av adelskapet. Nu omfattades adelskapet endast av den adlade själv (eller den som upphöjts i annan värdighet) och efter honom den äldste manlige arvingen i rätt nedstigande led. Dessa ätter kallas § 37-ätter. I Adelskalendern upptas samtliga medlemmar i § 37-ätterna men det är alltså bara en person i taget som är adlig. Att samtliga står med är för att de potentiellt kan komma att omfattas av adelskapet.

År 1865/1866 antogs en ny representationsform. Samtliga ständer (adel, präster, borgare, bönder) röstade ja till att upplösa ståndsriksdagen och införa en tvåkammarriksdag.

En ny riddarhusordning utfärdades 1866 av Karl XV och den gällde i princip fram till 2003. I regeringspropositionen 2002/03:34 gjordes vissa ändringar i riddarhusordningen.