1700-talet

 

Politisk glansperiod i upp- och nergång

1723 års adelsprivilegier var de sista som utfärdades i Sverige. Under vissa regenter gick det inflation i adlandet vilket 1762 ledde till att Ridderskapet och adeln själva beslutade att vägra nyadlade släkter introduktion på Riddarhuset till dess att antalet ätter gått ner till 800. Tio år senare upphävdes detta genom Gustav III:s statsvälvning. 1789 års riksdag innebar en stor förändring i adelns företrädesrättigheter. De högsta ämbetena gjordes tillgängliga även för ofrälse och förbudet för ofrälse att förvärva frälsejord avskaffades.