1500-talet

 

Kunglig nådeakt och betitlad adel

Under 1500-talet går adlandet från att ha varit en uppgörelse mellan kronan och den enskilde frälsemannen till en akt av kunglig nåd. Det manifesteras i Johan III:s adelsprivilegier 1569, genom vilka adelskapet formellt blev ärftligt.

Frälset hade sedan Alsnöstadgans tid haft två ranggrupper, riddare och svenner av vapen (väpnare). I samband med Erik XIV:s kröning 1561 inrättades för första gången efter ett kontinentalt mönster de svenska greve- och friherrevärdigheterna med åtföljande territoriella förläningar.