Sök understöd

Ansökningsperiod 1 juli – 15 oktober 2019

Välkommen att ansöka om understöd! Sedan 2018 sker stipendieansökan helt digitalt och det finns nu möjlighet att även ansöka om understöd digitalt genom att på nedanstående länk logga in med hjälp av BankID. Pappersblankett kan rekvireras från Riddarhusets kansli om så önskas, det är dock samma uppgifter och bilagor som ska lämnas oavsett om ansökan sker digitalt eller ej. Kontakta gärna Riddarhusets stipendie- och understödshandläggare om ni önskar hjälp med den digitala ansökan.

Länk till den digitala ansökan: https://ansokan.riddarhuset.se

Länk till pdf med Riddarhusets kungörelser 2019

Telefonnummer till Riddarhusets stipendie- och understödshandläggare: 08-723 39 93.