Sök understöd

Anvisningar och ansökningsblankett för att söka understöd.

Nästa ansökningsperiod är 1 juli – 15 oktober 2018.

Ansökningsblanketter finns tillgängliga på denna sida från och med 1 juli 2018.

Ättemedlemmar kan söka

Understödstiftelserna riktar sig till medlemmar av de på Riddarhuset introducerade ätterna. Det finns några få undantag, bland annat för släktskap i rakt nedstigande led från stiftaren.

Kungörelser 2018 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Ansökningsblankett (pdf)

Förtydligande anvisningar till hur du fyller i understödsblanketten (pdf)