Sök understöd

Ansökningsperiod 1 juli–15 oktober varje år.

Ansökningsperioden för stipendier och understöd är över för i år, och nästa ansökningsperiod är från den 1 juli-15 oktober 2023.

Kungörelse 2022