Arkiv & Samlingar

Arkiv i toppklass

Riddarhusets har nyligen byggt ett helt nytt och klimatanpassat arkiv för optimal förvaring av gamla dokument och föremål. Exempel på oersättliga handlingar i arkivet är sköldebreven, genealogiska samlingar, vapenskisser, gamla direktions- och adelsmötesprotokoll, originalritningar på Riddarhuset och Riddarhusets urkundssamling som nyligen flyttades tillbaka från Riksarkivet.

Hjälp med digitalisering och förvaring

Dåliga luft- och fuktförhållanden, stöld samt bränder är de främsta skälen till varför sköldebrev som förvaras i privat ägo går förlorade för alltid. Den genealogiska avdelningen rekommenderar därför privatpersoner med sköldebrev i sin ägo att de kontaktar Riddarhuset för dels kostnadsfri digital dokumentation, dels för diskussioner hur Riddarhuset kan bidra vad gäller förvaringsmöjligheter. Många väljer att deponera eller donera sköldebrev till Riddarhuset för att säkra dokumentens framtid, både vad gäller förvaring och kommande arvsskiften.

Arkivets tre kassuner finns i källaren. Arkivet är inte öppet för allmänheten.