Yta och material

Stora lass från rikets alla hörn.

 

Materialet som användes för att bygga Riddarhuset kom från många håll: Sten köptes in i bearbetat skick under de första åren främst från Livland samt från Roslagen (Frötuna, Väddö, med flera socknar). Från och med 1650 används i huvudsak gotländsk sandsten. Kalksten till golv, trappor med mera kom främst från Öland. Tegel upphandlades dels i Stockholm, dels vid diverse tegelbruk i omgivningarna, till exempel från Gripsholm, Bomarsvik och ”Barnhusfabrik”. Kalk togs från Dagö, Riga, Gotland och Åland. Virke hämtades dels från Värmdö, dels från Hälsingland, Östergötland, Öland, Åland och Riga. Järn köptes bland annat av Jacob Leyell och bröderna Momma i Stockholm. Koppar levererades bland annat av riksskattmästaren Gustav Bonde och av Johan Scharenberg i Stockholm.
År 1643 och de närmaste åren hade Riddarhuset en egen pråm, framför allt för forslandet av den livländska stenen. I maj 1656 köptes en skuta som årligen gjorde tre till fyra resor till Gotland för transport av sten, 1671 seglade den även till Riga.

Kvadratmeterförhållandena i huset

Riddarhusets huvudbyggnad om två plan och entresolplan omfattar invändigt cirka 1700 kvadratmeter, exklusive källare och vind. Ytan får sägas vara ganska ineffektivt nyttjad, som så ofta i äldre byggnader. Över en fjärdedel tas upp av den monumentala huvudtrappan. Riddarhussalen är drygt 300 kvadratmeter. Kanslilokalerna upptar cirka 450 kvadratmeter, samma yta som huvudtrappan!