Sveriges Adelskalender 2022

Adelskalendern 2022 redovisar de 657 ätter som fortlever, vilka fördelar sig på 46 grevliga, 131 friherrliga och 480 adliga ätter vilka presenteras med vapen, historik och personbestånd.

Läs mer

490 kr

Information

2022 års upplaga av Sveriges Ridderskap och Adels kalender är den 109:e i ordningen sedan den första matrikeln över den svenska adeln började ges ut år 1854. Den redovisar de 657 ätter som fortlever, vilka fördelar sig på 46 grevliga, 131 friherrliga och 480 adliga ätter vilka presenteras med vapen, historik och personbestånd.

Liksom föregående utgåva redovisas sköldarna med alla dess attribut såsom rangkronor, hjälmprydnader och sköldhållare. Vapnen i 2022 års Adelskalender är ritade av f. v. Riddarhussekreteraren, friherre Otto von Schwerin.

OBS! Kan ej levereras till Box-adress!


The Book of the Swedish Nobility 2022 edition.

Is not delivered to a PO- box address.

Produktdata

Vikt 2,3 kg