Sveriges Adelskalender 2019

2019 års upplaga av Sveriges Ridderskap och Adels kalender är den 108:e i ordningen sedan den första matrikeln över den svenska adeln började ges ut år 1854.

Läs mer

300 kr

Information

2019 års upplaga av Sveriges Ridderskap och Adels kalender är den 108:e i ordningen sedan den första matrikeln över den svenska adeln började ges ut år 1854.

Liksom föregående utgåva redovisas sköldarna med alla dess attribut såsom rangkronor, hjälmprydnader och sköldhållare. Vapnen är hämtade från Sveriges Ridderskaps och Adels Wapenbok utgiven 1857-1879 av C.A. Klingspor och A.W. Stiernstedt.

 

OBS! Skickas EJ till Box-adress.

Produktdata

Vikt 1,850 kg