Nya donationer och depositioner

Ett tacksamt förtroende.

Riddarhuset gläds åt att få förvara sköldebrev, sigillstampar och vapenporslin med mera som donation, deposition eller genom förvärv.

Önskar du deponera eller donera, läs mer här.

Donationer

Bure/Ulfhielm

Ett morogongåvebrev från 1743 från maken Bure till sin maka Ulfhielm.

Pantzerhielm

Sköldebrevet i original för adliga ätten Pantzerhielm, nr 2343.

af Klint

En sigillstamp i mässing med adliga ätten af Klint, nr 2185.

Örnsköld

Friherrebrevet i original för utdöda friherrliga ätten Örnsköld, nr 284.

Wrangel von Brehmer

Friherrebrevet i original för friherrliga ätten Wrangel von Brehmer, nr 268.

Gyllenspetz

Sköldebrevet i original för adliga ätten Gyllenspetz, nr 673.

d’Albedyhll

Sköldebrevet i original för utdöda friherrliga ätten d’Albedyhll, nr 183.

Ankarcrona

Riddarhusets medalj i 23:e storleken som tillhört Sten Ankarcrona.

Odencrantz

Guldring med vapnet för adliga ätten Odencrantz, nr 1947.

Ankarcrona, Sture, Bergenstråhle

10 föremål med vapen för ätterna Ankarcrona, Sture och Bergenstråhle.

Mannerheim

8 st sigillavtryck med vapnet för ätten Mannerheim.

Nordenfelt

En samling av adliga sigillavtryck.

Linroth

Sköldebrevet i original för adliga ätten Linroth, nr 1222.

von Brehmer

Sköldebrevet i original för utdöda adliga ätten von Brehmer, nr 1837.

Palander af Vega

Sköldebrevet i original med tillhörande vapenskiss för utdöda adliga ätten Palander af Vega, nr 2341, samt 9 st guldmedaljer och ett diplom för hedersledamot av KSSS.

Charpentier

Sköldebrevet i original för ointroducerade utdöda friherrliga ätten Charpentier.

Mannerfelt

Sköldebrevet i original för adliga ätten Mannerfelt, nr 775.

von Hauswolff

Ett stålpitschaft och en vapenring i silver med adliga ätten von Hauswolff, nr 1880.

Odencrantz

Sköldebrevet i original för adliga ätten Odencrantz, nr 1947.

Ordenstecken

Ett ordenstecken för Vadstena Adliga Jungfrustift med tillhörande inskrivningsbesvis.

Falkenberg

Två saknade vapenplåtar för utdöda grevliga ätten Falkenberg af Sandeberg nr 38 och utdöda friherrliga ätten Falkenberg af Odensviholm.

Flemming m fl

Åtta föremål:
1. En stålstamp med vapnet för utdöda grevliga ätten Fleming, nr 132.
2. En järnstamp med vapnet för friherrliga ätten Fleming af Liebelitz, nr 17.
3. En stålpitschaft med vapnet för utdöda adliga ätten Fleming, nr 4.
4. Två stålstampar med vapnet för friherrliga ätten Fleming af Liebelitz, nr 17.
5. Två stålpitschaft med vapnet för friherrliga ätten Fleming af Liebelitz, nr 17.
6. En 3-sidig stamp med vapnet för utdöda friherrliga ätten Stromberg, nr 118, och friherrliga ätten Fleming af Liebelitz, nr 17.

Arnell, Ehrenström, von Strokirch

Tre pergamentsbrev med kopplingar till ätterna Arnell, nr 1885, Ehrenström, nr 1242, och von Strokirch, nr 1233.

von Hartmansdorff

Sköldebrevet i original för adliga ätten von Hartmansdorff, nr 1861.

Gedda

Sköldebrevet i original för adliga ätten Gedda, nr 2168, samt ett släktarkiv för samma ätt.

Drakenberg

Sköldebrevet i original för adliga ätten Drakenberg, nr 313, samt ett släktarkiv och ett fastebrev för samma ätt.

Patek

Släkthandlingar med anknytning till adliga ätten Patek tillhörande Ointroducerade Adels Förening.

Riddarhusordning, Adels-Lexicon, Matrickel Svea Rikes Ridderskap & Adel

Riddarhusordning från 1810.
Adels-Lexicon från 1719.
Matrickel öfver Svea Rikes Ridderskap och Adel från 1770.

Manderström m fl

Åtta föremål:
A. 2 st pitschaft med vapnet för utdöda friherrliga ätten Manderström, nr 246.
B. Pitschaft med vapnet för utdöda adliga ätten Manderström, nr 1392.
C. Stålstamp med vapnet för utdöda friherrliga ätten Manderström, nr 246.
D. Stålstamp med alliansvapnet för friherrliga ätten Bennet, nr 154, och för utdöda friherrliga ätten Manderström, nr 246.
E. Stålstamp med alliansvapnet för utdöda grevliga ätten Taube, nr 62, och för friherrliga ätten Ridderstolpe, nr 228.
F. Kopparstamp med vapnet för utdöda friherrliga ätten Tungel, nr 85.
G. Stålstamp med vapnet för utdöda adliga ätten Hökeflycht, nr 208.

Du Rees

Sköldebrevet i original för utdöda adliga ätten Du Rees, nr 773.

Celsing

Originalkvittens på förfärdigande av friherrebrev för utdöda friherrliga ätten Celsing, nr 298.

Lagercrantz

Sköldebrevet i original för adliga ätten Lagercrantz, nr 1011, har omvandlats från deposition till donation.

von Walden

Sköldebrevet i original för adliga ätten von Walden, nr 1708, har omvandlats från deposition till donation.

Haij

En sigillstamp med vapnet för friherrliga ätten Haij, nr 362.

von Hofsten

Sköldebrevet i original för adliga ätten von Hofsten, nr 1794.

Drakenberg

Sköldebrevet i original för adliga ätten Drakenberg, nr 313.

af Puke

Vapenskiss; en för utdöda adliga ätten af Puke, nr 2167 B, och en för utdöda friherrliga ätten af Puke, nr 328.

Cederbaum

Sköldebrevet i original för adliga ätten Cederbaum, nr 2035.

af Kleen

En samling inramade äldre sigillavtryck.

Spens

En samling genealogiska handlingar och manuskript, främst rörande ätterna Mörner, Spens och Murray.

Wrangel af Sauss

Ett fastebrev på pergament i original.

Taube

Sköldebrevet i original för grevliga ätten Taube, nr 112, har omvandlats från deposition till donation.
Sköldebrevet i original för friherrliga ätten Taube af Odenkat, nr 110, har omvandlats från deposition till donation.
Tysk-Romerska riksgrevinnebrevet för Hedvig Ulrica Taube, har omvandlats från deposition till donation.
Tysk-Romerska riksgrevebrevet för bröderna Fredrik Vilhelm och Carl Edvard von Hessenstein, har omvandlats från deposition till donation.

Gustafschöld

Två damastservetter med utdöda adliga ätten Gustafschöld, nr 2107.

Haij

En vapenring och en stålstans med vapnet för friherrliga ätten Haij, nr 362, samt ett inbundet rött skinnband med vapnet för adliga ätten Haij, nr 1187.

Wallensten

Ett stålpitschaft med vapen för utdöda adliga ätten Wallensten, nr 1305.

Hjärne

Sköldebrevet i original för ointroducerade utdöda friherrliga ätten Hjärne.

Flach

En samling med lacksigill, två anteckningsböcker samt 7 sigillstampar varav en med vapnet för adliga ätten Flach, nr 1606.

Ehrenpohl

Sköldebrevet i original, dock saknas en sida med vapenritningen, för utdöda adliga ätten Ehrenpohl, nr 1871.

Bennet

Sköldebrevet i original för friherrliga ätten Bennet, nr 154, har omvandlats från deposition till donation.
En originalresolution för friherrliga ätten Bennet, nr 154.

Conradi

En större samling föremål märka med vapenskölden för adliga ätten Conradi, nr 2020.

Nordenfelt

Sköldebrevet i original för adliga ätten Nordenfelt, nr 1662, har omvandlats från deposition till donation.

Gyllenram

Sköldebrevet i original för adliga ätten Gyllenram, nr 1528, har omvandlats från deposition till donation.

Pauli

Sköldebrevet i original för adliga ätten Pauli, nr 96, har omvandlats från deposition till donation.

Lillienberg

Stamtavla för Daniel Lilljenbergs descendenter utfärdat 1849 har donerats från Krigsarkivet.

Staël von Holstein m fl

Sköldebrevet i original för friherrliga ätten Staël von Holstein, nr 155, har omvandlats från deposition till donation.
Stålpitschaft med alliansvapen för friherrliga ätten Staël von Holstein, nr 155 och friherrliga ätten Beck-Friis, nr 278.
Stålpitschaft med alliansvapen för friherrliga ätten Staël von Holstein, nr 155 och friherrliga ätten von Otter, nr 150.

von Hauswolff

Sköldebrevet i original för adliga ätten von Hauswolff, nr 1880.

Hermelin

Sköldebrevet i original för utdöda adliga ätten Hermelin, nr 1391.
Friherrebrevet i original för friherrliga ätten Hermelin, nr 272.
Sköldebrevet i original för utdöda adliga ätten af Söderling, nr 2009.
En orginalskiss för friherrliga ätten Hermelin, nr 272.

Wrangel af Sauss

Grevebrevet i original för grevliga ätten Wrangel af Sauss, nr 93.
Friherrebrevet i original för utdöda friherrliga ätten Wrangel af Sauss, nr 219.

Strålenhielm

En mässingsstamp för utdöda adliga ätten Strålenhielm, nr 1761.

Liljencrantz

Sköldebrevet i original för utdöda adliga ätten Liljencrantz, nr 2011 har omvandlats från deposition till donation.

Geete

En stålpitschaft i ask med adliga ätten Geetes, nr 167, vapen.

von Saltza m fl

Tre stålpitschaft:
A. Stålpitschaft med vapen för utdöda adliga ätten von Saltza, nr 1849.
B. Stålpitschaft med alliansvapen för grevliga ätten Mörner af Morlanda, nr 60 och adliga ätten Virgin, nr 1848.
C. Stålpitschaft med alliansvapen för utdöda adliga ätten von Saltza, nr 1849 och adliga ätten Danckwardt-Lillieström, nr 408.

Bonde af Björnö m fl

Fyra stålstansar:
A. Stålstans med alliansvapen för adliga ätten Trolle, nr 36 och grevliga ätten Bonde af Björnö, nr 41.
B. Stålstans med alliansvapen för grevliga ätten Bonde af Björnö, nr 41 och friherrliga ätten Fleming af Liebelitz, nr 17.
C. Stålstans med vapen för grevliga ätten Bonde af Björnö, nr 41.
D. Stålstans med vapen för grevliga ätten Bonde af Björnö, nr 41 med initialerna N B.

von Boisman

Sköldebrevet i original för adliga ätten von Boisman, nr 1713.

Pistolekors

Sköldebrevet i original för adliga ätten Pistolekors, nr 321.

von Schoting

Sköldebrevet i original för adliga ätten von Schoting, nr 1830 har omvandlats från deposition till donation.

Berencreutz

En mässingstamp med träskaft och en stålstamp med träskaft har donerats, båda med adliga ätten Berencreutz, nr 2345, vapen.

Silfverstolpe

Sköldebrevet i original för adliga ätten Silfverstolpe, nr 1939.

107 vapenplåtar

107 st vapenplåtar med Skotsk-Svenska ätters vapensköldar har donerats från The Court of the Lord Lyon, Edinburgh, Skottland.

Maule

Två pergamentshandlingar rörande adliga ätten Maule, nr 2135: ett skotskt intyg på adelskap och ett skotskt intyg för Jacob Maule.

Samling ritningar

En samling ritningar utförda 1997 rörande renovering och konstruktion av toaletterna och släktföreningarnas rum på Riddarhuset.

100 stycken adelskalendrar

Bland dessa 100 adelskalendrar återfinns mycket väl bevarade exemplar av de allra första utgåvorna.

von Schoting

15 delar släktporslin med adliga ätten von Schotings, nr 1830, vapen.

Björkenstam

Sköldebrevet i original för adliga ätten Björkenstam nr 2269 har omvandlats från deposition till donation.

Celsing

Sköldebrevet i original för adliga ätten Celsing nr 1560 C har omvandlats från deposition till donation.
Friherrebrevet i original för utdöda friherrliga ätten Celsing nr 298, två vapenskisser för samma ätt och en vacker samling handlingar tidigare hemmahörande på Biby fideikommiss.

Odelstierna

Sköldebrevet i original för adliga ätten Odelstierna nr 1362 har omvandlats från deposition till donation.

von Seth

Friherrebrevet i original för utdöda friherrliga ätten von Seth nr 221 samt grevebrevet i original för grevliga ätten von Seth nr 88. Föremålen har tidigare varit deponerade på Jönköpings läns museum.

af Uhr

Sköldebrevet i original för adliga ätten av Uhr nr 2152 samt en vapenskiss för samma ätt.

Dalman

En sigillstamp med adliga ätten Dalmans nr 1718 vapen.

Vapenbok

Ett exemplar av Carl Arvid Klingspors Sveriges ridderskaps och adels vapenbok från 1890.

 

Depositioner

Leijonhielm

Sköldebrevet i original för utdöda adliga ätten Leijonhielm, nr 784, och friherrebrevet i original för friherrliga ätten Leijonhielm, nr 142.

Rosensparre

Sköldebrevet i original för utdöda adliga ätten Rosensparre, nr  1589.

Adelswärd

Sköldebrevet i original och sköldebrevskopia för utdöda adliga ätten Adelswärd, nr 1707. Friherrebrevet i original för friherrliga ätten Adelswärd, nr 249. Grevebrevet i original för utdöda grevliga ätten Adelswärd, nr 138. Fideikommisshandlingar för Adelsnäs.

Lagerberg

Sköldebrevet i original för adliga ätten Lagerberg , nr 1112.

Wallenstierna

Sköldebrevet i original för utdöda adliga ätten Wallenstierna, nr 1038.

Jegerhjelm

Sköldebrevet i original för adliga ätten Jegerhjelm, nr 1477.

Fåhræus

Sköldebrevet i original för adliga ätten Fåhræus, nr 2325.

af Petersens

Sköldebrevet i original för adliga ätten af Petersens, nr 2071.

Hammarström

Sköldebrevet i original för utdöda adliga ätten Hammarström, nr 1068.

Rothlieb

Sköldebrevet i original för utdöda adliga ätten Rothlieb, nr 523.

Skytte

Sköldebrevet i original för adliga ätten Skytte af Sätra, nr 154, och utdöda adliga ätten Skytte, nr 429.

Tornérhielm

Sköldebrevet i original för adliga ätten Tornérhielm, nr 1655.

Bäärnhielm

Sköldebrevet i original för adliga ätten Bäärhielm, nr 1196.

Pák

Ungerskt sköldebrev i original för ungerska ätten Pák (Pakh).

Nordenskiöld

Sköldebrevet i original för friherrliga ätten Nordenskiöld, nr 405.
Approberad vapenskiss för samma ätt.

Lillienberg

Sköldebrevet i original för utdöda friherrliga ätten Lillienberg, nr 273.
Vapenskiss för samma ätt.
Sköldebrevet i original för utdöda grevliga ätten Lillienberg, nr 101.
Approberad vapenskiss för samma ätt.

von Otter

Sköldebrevet i original för friherrliga ätten von Otter, nr 150.

Uggla

Sköldebrevet i original för friherrliga ätten Uggla, nr 69.

von Schwerin

Adoptionsbrevet i original för friherrliga ätten von Schwerin, nr 133.

af Billbergh

Sköldebrevet i original för utdöda adliga ätten af Billbergh, nr 2298.

von Schéele

Sköldebrevet i original för adliga ätten von Schéele, nr 2059.

Spaldencreutz

Sköldebrevet i original för utdöda adliga ätten Spaldencreutz, nr 1986.

Söderhielm

Sköldebrevet i original för adliga ätten Söderhielm, nr 1306.

Stockenström

Adoptionsbrevet i original för adliga ätten von Stockenström, nr 1936.

Berg von Linde

Sköldebrevet i original för adliga ätten Berg von Linde, nr 1917.

Hermelin

Sköldebrevet i original för utdöda adliga ätten Hermelin, nr 1391. Friherrebrevet i original för friherrliga ätten Hermelin, nr 272. Den approberade originalskissen för friherrliga ätten Hermelin, nr 272.

af Söderling

Sköldebrevet i original för utdöda adliga ätten af Söderling, nr 2009.

Wijnbladh

Sköldebrevet i original för adliga ätten Wijnbladh, nr 447.

von Strokirch

Sköldebrevet i original för adliga ätten von Strokirch, nr 1233.

von Stockenström

Adoptionsbrevet i original från 1776-08-02 för adliga ätten von Stockenström, nr 1936.

Spaldencreutz

Sköldebrevet i original för utdöda adliga ätten Spaldencreutz nr 1986.

 

Förvärv

Anckarheim

Sköldebrevet i original för utdöda adliga ätten Ankarheim, nr 2140.