Adelskalendern

Riddarhusets matrikel sedan 1854.

I Sveriges Ridderskap och Adels kalender redovisas de levande ätter som introducerats på Riddarhuset. Den utkommer numera vart tredje år. I den senaste utgåvan (2019) presenteras 46 grevliga, 131 friherrliga och 484 adliga ätter med vapen, historisk inledning och nuvarande personbestånd.

Adelskalendern 2019 finns att köpa i Riddarhusets webbutik. I kalendern utgörs ätternas vapensköldar av C.A. Klingspors och A.W. Stiernstedts välkända vapen från Sveriges Ridderskap och Adels Wapenbok (utgiven 1857-1865). Där redovisas de med alla dess attribut såsom rangkronor, hjälmprydnader och sköldhållare. I webbutiken finns även kalendern från 2013 och 2016. Tidigare kalendrar finns ofta till försäljning på antikvariat och auktionshus.

På den genealogiska avdelningen arbetar en redaktör med utgivningen av Adelskalendern och de Legala notiser som publiceras halvårsvis i Riddarhusets tidskrift Arte et Marte. Uppgifterna kommer löpande både från folkbokföringen och från ättemedlemmar.  I samband med produktionen av en ny kalender skickas korrektur ut till ättemedlemmarna, som genom detta får möjlighet att kontrollera och uppdatera sina personuppgifter.

Kalenderredaktionen

För ärenden gällande Adelskalendern och Legala notiser, vänligen kontakta kalenderredaktören, tel. 08-723 39 96 eller per e-post: ak@riddarhuset.se.

Läs om Legala notiser här.