Biografier

Namn: Patrik Tigerschiöld, omval, nyval till ordförande
Titel: Herr, direktör
Född: 1964
Bostadsort: Stockholm
Utbildning: Civilekonom SU, löjtnant, reservofficer Kustartilleriet
Biografi: Styrelseordförande Bure, Mycronic och Cavotec

 

Namn: Johan Coyet omval ledamot, förslag vice ordförande
Titel: Herr, advokat
Född: 1947
Bostadsort: Stockholm
Utbildning: Jur.kand.
Biografi: Advokat vid Coyet Advokatbyrå, tidigare
Mannheimer och Swartling Advokatbyrå och Carl
Swartling Advokatbyrå

Namn: Hans von Stockenström, omval ledamot
Titel: Herr, jur.kand., kapten
Född: 1950
Bostadsort: Åkers Styckebruk
Utbildning: Uppsala universitet
Biografi: Ordförande i Sveriges Häradsallmänningsförbund,
Reservofficer kapten Pansar

Namn: Johan Stuart, omval ledamot
Titel: Herr, civilekonom
Född: 1957
Bostadsort: Lidingö
Utbildning: Civilekonom DHS
Biografi: CFO i flera noterade bolag som Affibody, XCounter AB

Namn: Christian Pfeiff omval ledamot
Titel: Friherre, advokat
Född: 1965
Bostadsort: Stockholm
Utbildning: Jur.kand.
Biografi: Delägare Mannheimer och Swartling

Namn: Rebecka Millhagen Adelswärd, omval, nyval ledamot
Titel: Friherrinna, redaktör
Född: 1969
Bostadsort: Stockholm
Utbildning: Fil.mag., doktorand i kulturhistoria
Biografi: Redaktör för böckerna om Biby, Riddarhuset, Björksund och byggförlagets böcker om de kungliga slotten. Sekreterare och ständig ledamot i Carl-Göran Adelswärds stiftelse för svensk herrgårdskultur och skogsanvändningens historia.

Namn: Sten Ankarcrona, nyval ledamot
Titel: Herr, director, senior advisor
Född: 1966
Bostadsort: Stockholm
Utbildning: Bachelor of Arts, International Relations
Biografi: Sten Ankarcrona Advisory AB, tidigare HSBC Global Asset Management, Stockholm och Singapore, vd för VIG (Victoria Investment Group), London, Nordea, Enskilda Securities

Namn: Liza von Engeström, nyval till suppleant
Titel: Fru, advokat
Född: 1973
Bostadsort: Kiplingeberg, Bälinge Uppsala
Utbildning: Fil.kand, jur.kand.
Biografi: tidigare chefsjurist Q-med, advokat Vinge

Namn: Axel Lagerfelt, nyval till suppleant
Titel: Friherre, agronom
Född: 1966
Bostadsort: Tolefors, Linköping
Utbildning: Ultuna
Biografi: ordförande i Föreningen Jordägare Östergötland Sörmland

Titel: Herr, direktör
Född: 1964
Bostadsort: Täby
Utbildning: Civilekonom DHS, MBA, f.d. löjtnant i Skånska dragonregementets reserv
Biografi: SVP Head of Group Communication Folksam, tidigare liknande befattningar inom Vattenfall, Fastighetsägarna, Skanska, Utrikesdepartementet