Ungdomsutbyten inom CILANE

Sedan många år finns en verksamhet som erbjuder tonåringar (13-19 år) möjlighet till ungdomsutbyte inom CILANE. Det erbjuds även aktiviteter under sommarlovet, som segling med större skepp på holländska kanaler med professionell besättning och de mycket populära och välorganiserade cykelturerna under fyra dagar i Tyskland.

Svenska Adelsförbundet representerar Sverige inom dessa ungdomsutbyten (Youth Exchange).

Exempel på hur det går till:

En familj i Tyskland har två tonåringar som gärna vill komma till Sverige i exempelvis två veckor. Eftersom familjen inte har egna svenska kontakter vänder man sig till den tyska representanten i Youth Exchange of CILANE. Denna tar kontakt med Sveriges motsvarighet som undersöker om det finns någon familj som kan vara intresserad av att få besökande tonåringar, helst familjer med egna tonåringar. Kontakterna sköts sedan fortsättningsvis direkt mellan familjerna i Tyskland och Sverige. På samma sätt kan svenska familjer omvänt utnyttja CILANES stora nätverk i övriga Europa.

Det finns också möjlighet att låta svenska tonåringar besöka familjer i andra europeiska länder utan att ta emot ungdomar därifrån, även om detta inte är huvudtanken. Förmedlingen sköts ideellt och är helt kostnadsfri för båda parter. Deltagande länder är Belgien, Finland, Frankrike, Holland, Italien, Kroatien, Portugal, Ryssland, Schweiz, Spanien, Sverige, Tyskland, Ungern och Österrike.

Förfrågningar och intresseanmälningar kan skickas till Carl-Gustaf Åkerhielm af Margrethelund: cg.akerhielm@gmail.com.