Från Nöden till Blå tornet.

Om Strindbergs sista bibel.

”Här är det enda rätta, jag har gjort upp kontot med denna världen; allt personligt är nu utplånadt . . . . nu har jag intet mer att säga.”

August Strindberg låg på sin dödsbädd när han yttrade dessa ord. I händerna höll han en bibel.


August Strindberg och makarna Henry och Greta von Philp, ca 1910. Foto: Geni.com

Det rör sig inte om den stora bibel som i dag förevisas i sängkammaren i Blå tornet (Strindbergs sista bostad och nu Strindbergsmuseet), utan om en liten och anspråkslös bibel, tryckt 1847 i Stockholm hos Samuel Runstedt.

Längst bak i den slitna bibeln kom händelsen att skildras i form av en kort notering i svart bläck:

”Denna bibel har tillhört August Strindberg och låg på nattduksbordet vid hans död. – Då han kände slutet förestående fattade han denna bok, lyfte den högt och sade:´Här är det enda rätta, jag har gjort upp kontot med denna världen; allt personligt är nu utplånadt . . . . nu har jag intet mer att säga.´ / anteckning gjord af hans måg och läkare.”


Bibelns bakre pärm, med Henry von Philps skildring.

Familjerna Strindberg och von Philp
Raderna ovan är nedtecknade av Henry von Philp, tillhörande den adliga ätten Philp nr 242. August Strindberg hade nära band med Henry, som inte enbart var hans läkare utan också hans syster Annas son och hans dotter Gretas make. Henrys far, Hugo von Philp, var Strindbergs studiekamrat och den som lade an ett ”von” till släktnamnet, vilket irriterade Strindberg som fann det högfärdigt. Senare kom Strindberg att föreviga systern Annas olyckliga äktenskap med Hugo i pjäsen Dödsdansen.

Strindbergs dotter Greta och hennes make Henry von Philp hörde till den lilla krets som fick vårda Strindberg när hans hälsa blev allt sämre våren 1912. Efter att döden inträffat den 14 maj antecknade Henry det som alltså ska ha varit författarens sista ord.

Dessa ord är ingen nyhet för forskningen. Kort efter dödsbeskedet återgav Henry dem för pressuppbådet som väntade utanför Blå tornet.

Det märkliga är snarare bibeln med dess bakgrund.

Torpet Nöden
Bibeln hade ursprungligen förvärvats den 11 oktober 1851 av en fattig familj i trakten av Lidköping. Torpet de bodde i hette Nöden och låg under säteriet Rangtorp i Mellby socken, Skaraborgs län, ett säteri som genom historien har ägts av ätter som Ehrengranat, Gyllenspetz och Belfrage.

”Denna Bibel tillhör mig Anders Andersson på Nöden”, står skrivet på dess första blad och på följande sidor nedtecknades som brukligt var barnens namn allt eftersom de kom till världen.


Bibeln i Anders Anderssons ägo.

Det sista nedtecknade årtalet som kan härledas till Nöden i bibeln är 1860. Vid pass 1912, när Strindberg dog, levde bara två av torparens sju barn; en son som var korgmakare i Lidköping och en dotter som flyttat till Jämtland.

Hur hamnade då bibeln i Blå tornet en vårdag 1912? Ägdes den verkligen av Strindberg eller tillhörde den kanske någon besökare vid sjuksängen eller något av tjänstefolket som var närvarande?

Varför just denna bibel som var påfallande anspråkslös och full med anteckningar från ett torp i Skaraborg?

Brevet från Henry von Philp till riddarhusgenealogen
En annan fråga är lättare att besvara; är det verkligen Henry von Philp som har skrivit i bibeln? Ja, det kan bekräftas! På Riksarkivet finns ett brev av dennes hand bevarat och handstilen i bibeln överensstämmer med den i brevet.

Om brevet kan sägas att det är daterat den 5/9 1909 och ställt till Adelskalenderns redaktör, riddarhusgenealogen Adam Lewenhaupt. I brevet förebrår von Philp, som har skotskt påbrå, Lewenhaupt för att en ändring han meddelat till föregående kalender inte tagits med, nämligen den att ätten Philp inte ska anges som skotskt adlig utan grevlig.

Henry von Philp hänvisar till ett skotskt bördsbrev som innehåller den latinska titeln comarcus, vilken von Philp vill ha till ”regerande greve” – men innebörden är snarare ”byfogde”.


Ur brevet till riddarhusgenealogen.

Han avslutar:

”Jag vore därför tacksam om Herr Grefven i årets kalender ville vara af vänligheten införa denna rättelse.

Med utmärkt högaktning

Henry von Philp, Med. Licentiat”

Riddarhusgenealogen köpte inte von Philps argument utan skrev med svag blyerts därunder:

”den gubben gick inte!

Text: Oscar Langenskiöld, riddarhusamanuens och Maria Wallius, släktforskare.
Tack till Magnus Bäckmark, riddarhusgenealog.

Fotnot: Bibeln är i privat ägo.