Presentation av de personer som föreslås i det alternativa förslaget till utskott

 

Greve Claes Wachtmeister, f. 1983. Civilingenjör och civilekonom. Institutionsmäklare av aktier och derivat vid Deutsche Bank, Stockholm.

Fru Jaqueline Oker-Blom, född friherrinna Palmstierna, f. 1970. Civilekonom. Tidigare verksam vid Boston Consulting Group, numera verksam inom Kungliga Vetenskapsakademien (IVA). Medlem av utskottet vid 2013 års adelsmöte.

Friherrinnan Anna De Geer af Finspång, f. 1967. Fil. kand. kulturvetenskap. Kommunikationsansvarig på Institutet för Kvalitetsutveckling (SIQ).

Fru Anna Arp, född friherrinna Beck-Friis, f. 1980. Jur.kand. Advokat vid Flood, Herslow & Homle Advokatbyrå i Stockholm.

Friherre Jonas Silfverschiöld, f. 1963. Civilingenjör. Egenföretagare, ordförande i Baltic Forest AB och Klågerup Kraft AB.

Herr Henrik von Stockenström, f. 1977. Civilekonom. Finansiell rådgivare, tidigare verksam inom bankirfirman Lage och Erik Penser Bank AB.

Herr Hans-Martin Riben, f. 1958. Fil.kand., arkivarie och musikvetenskap. Konsult. Tidigare chef för statliga Scenkonstmuseet.