Ätte- och vapendatabas

I Riddarhusets ätte- och vapendatabas går det att söka bland Riddarhusets fortlevande ätter.  Samtliga ätter presenteras i sin helhet i Adelskalendern.

Ätterna i databasen presenteras med vapensköldar i två olika utföranden, ingress och i förekommande fall blasonering. Ätternas personbestånd redovisas i Adelskalendern som kan inhandlas i webbutiken. I databasen går det att söka på ättenamn/ättenummer, årtal för adlad/introducerad, rang och geografiskt ursprung. Det går också se samtliga ätter som adlats under en viss tidsepok.

Tidsepokernas brytpunkter är satta enligt följande:

  • Medeltiden fram till augusti 1521 då Gustav Vasa väljs till riksföreståndare.
  • Äldre vasatiden fram till den 30 oktober 1611 då Karl IX avlider och Gustav II Adolfs förmyndarregering träder in.
  • Stormaktstiden fram till den 30 november 1718 då Karl XII stupar.
  • Frihetstiden fram till den 21 augusti då 1772 års regeringsform träder i kraft efter Gustav III:s statsvälvning.
  • Gustavianska tiden fram till att 1809 års regeringsform antas den 6 juni, och undertecknas av Karl XIII samt av talmännen i de fyra stånden.
  • Unionstiden fram till unionsupplösningen mellan Sverige och Norge 1905. Den siste som adlades i Sverige var upptäcktsresanden Sven Hedin 1902.

Friherrliga och grevliga ätter kan ha sitt ursprung i numera utdöd adlig ätt men de sorteras i den epok de upphöjdes i den högre värdigheten.

<< Tillbaka till vapendatabasen