Legala notiser

Uppdateras löpande.

 

I Legala notiser som halvårsvis publiceras i Arte et Marte presenteras nyfödda ättemedlemmar, vigda par och avlidna personer. Underlaget används även till att utforma korrektur för Adelskalendern. Redaktören tar tacksamt emot uppgifter från ättemedlemmar om ändrade personförhållanden. Informationen ska helst innehålla följande:

  • För nyfödda
    Samtliga namn med kursiverat tilltalsnamn, personnummer, födelseort. Föräldrarnas samtliga namn med kursiverat tilltalsnamn samt födelsedatum och yrkestitlar. För barn födda utomlands ber vi om kopia på födelsebeviset (kan skannas in och skickas per e-post).
  • För vigda
    Samtliga namn med kursiverat tilltalsnamn samt födelsedatum, födelseort och eventuella examens- och yrkestitlar. Efternamn som ogift ska anges samt eventuella antal tidigare giften. Datum och plats för vigseln.
  • För avlidna
    Samtliga namn med kursiverat tilltalsnamn och namn som ogift, födelseår, dödsdatum och dödsort samt i förekommande fall examens- och yrkestitlar.

Även om du inte har alla uppgifter ovan tar vi tacksamt emot din anmälan om ändrade personförhållanden eller om nyfödda ättemedlemmar! 

Vänligen kontakta kalenderredaktören, tel. 08-723 39 96 eller per e-post: ak@riddarhuset.se.