Läsprov & Innehåll

Bokverket Riddarhusets vapensköldar omfattar tre band och sammantaget 1 856 sidor. Här kan du läsa de första 50 sidorna av Band I Medeltid och vasatid.

Klicka på följande länk: Läsprov Riddarhusets vapensköldar

Nedan finner du innehållsförteckning för varje band.

 

Band I Medeltid och vasatid

Den heraldiska utvecklingen i Sverige fram till 1654
Magnus Bäckmark

Vapenbeskrivningar
Magnus Bäckmark

Riddarhusets vapensköldar – några anmärkningar
Göran Mörner, riddarhusgenealog

Frälse och adel fram till Riddarhusets inrättande
Thomas Småberg, bitr. professor i historia

Medeltidens vapensköldar i Sverige
Kaj Janzon, redaktör vid Riksarkivet

De medeltida sköldebreven
Henrik Klackenberg, fil. dr, statsheraldiker

Riddarhuset grundas
Jan Samuelson, professor i historia

Rätten till ättevapnet
Martin Sunnqvist, jur. dr i rättshistoria

Rangtecken
Martin Sunnqvist

Huvuddrag i Riddarhusets byggnadshistoria
Claes Ellehag, fil. dr

Band II Den karolinska tiden

Den heraldiska utvecklingen under den karolinska tiden
Magnus Bäckmark

Vapenbeskrivningar
Magnus Bäckmark

Huvudbaner och anvapen
Inga von Corswant-Naumburg, fil. dr

Fåglar i skölden
Inga von Corswant-Naumburg

Gripen – ett bevingat väsen från Asiens öknar
Märta Holkers, författare

Elias Brenner – vapenrådgivare under stormaktstiden
Magnus Bäckmark

Exotica i den svenska adelns sköldar
Ann Grönhammar, fd intendent, Livrustkammaren

Band III Frihetstid till 1900-tal

Den heraldiska utvecklingen från 1720 och framåt
Magnus Bäckmark

Vapenbeskrivningar
Magnus Bäckmark

Signeter och lacksigill
Ann Grönhammar, fd intendent, Livrustkammaren

Heraldik på kinesiskt porslin
Inga von Corswant-Naumburg, fil. dr

Sköldar för vetenskapsmän och konstnärer
Jesper Wasling, fil.mag. och författare

Simplicité – ett ideal för den gustavianska heraldiken
Carl Michael Raab, bitr. statsheraldiker

Lars Bolander – en gustaviansk vapenmålare
Oscar Langenskiöld, riddarhusamanuens

Riddarhussköldarna ur ett konstnärligt perspektiv
Leif Ericsson, Kungl. Vapenmålare

David Friefeldt – en konstnärlig betraktelse
Leif Ericsson