Kulturstöd 2018 beviljades till följande personer/organisationer och projekt:

Andreas Anderberg: 20 000 kronor för en biografi över Herman Fleming (1763-1808). I Krigsarkivet i Stockholm finns Herman Flemmings i det närmaste outnyttjade journaler.

Christina Palmquist: 10 000 kronor för släktkrönikan Gyllencreutz No. 54, med stöd av Calendarium Gyllencreutzianum på Riksarkivet.

Jönköpings läns museum/Anders Franzén: 10 000 kronor för en publikation över vice hovrättspresidenten Gustaf Mauritz Posse och Rosenlunds herrgård. Herrgårdsanläggningen utgörs av en nyklassicistisk miljö där den gustavianska parken nyligen påträffats av arkeologer. Parken återställs nu.

Johan Adelswärd: 50 000 kronor för boken Theodor Adelswärd – en biografi. Avsikten är att biografin, som skrivs av ekonomihistorikern Anders Jonsson, ska teckna ett porträtt av Theodor Adelswärd. Boken ska inledas med en översikt av baroniet Adelswärds historia från grundandet av fideikommisset till Theodor Adelswärds övertagande.

Nordenfeltska släktföreningen/Hugo Nordenfelt: 20 000 kronor för en nyutgåva av Thorsten Nordenfelts (1842-1920) memoarer. Av ansökan framgår att Nordenfelt var en ”världskändis” som till exempel uppfann den moderna kulsprutan, tillverkade den första användbara ubåten samt bevittnade Alfred Nobels testamente.

Jonas Jönsson: 30 000 kronor för Axel Lewenhaupt – Mitt i historien, en dokumentär om Lewenhaupts innehållsrika liv som diplomat i mycket speciella skeenden.