Kulturstöd 2017 beviljades till följande personer/organisationer och projekt.

David Lindén: 40 000 kronor för en heltäckande studie av Johan Skytte. Tack vare Skyttes insatser utvecklades det svenska utbildningsväsendet i början av 1600-talet till ett av de främsta i Europa.

Göran Norrby: 30 000 kronor för utgivning av boken Maktens rivaler. Drottning Lovisa Ulrika, Gustav III, Axel von Fersen d.ä., Carl Fredrik Pechlin 1755-1792. Mordet på Gustav III markerar i själva verket bara slutet på en lång och brutal kamp om den politiska makten mellan kungahuset och Riddarhuset.

Margaret Wallace Nilsson: 10 000 kronor för en doktorsavhandling som bland annat behandlar Kalmarunionen och några svenska adelsätter.

My Hellsing: 10 000 kronor för en bok om de så kallade biljetter som utbyttes mellan hertiginnan Charlotte och Sophie von Fersen 1774-1805. Den tilltänkta boken utgör en kritisk utgåva av ett urval brev (biljetter) i svensk översättning från hertiginnan, senare svensk drottning Hedvig Elisabeth Charlotte (1757-1818).

Nils Bildt: 50 000 kronor för boken Bildt – historien om en släkt. Syftet är att med utgångspunkt i ett rikt källmaterial ur privata och offentliga arkiv tillgängliggöra ny forskning om släkten Bildts historia under sjuhundra år.

Joakim Pauli: 10 000 kronor för en ny publikation om ätten Pauli. Boken ska utgå från stamtavlorna och arbetet ska förhoppningsvis kunna komma den genealogiska avdelningen på Riddarhuset till godo.

Nordenfeltska släktföreningen: 50 000 kronor för en bok om Ulrika Eleonoras massnobiliseringar. Under drottningens korta regeringsperiod adlades cirka 250 personer, det vill säga en person varannan dag. Varför så många? Vem eller vilka kom med förslag? Av vilka anledningar?

Fideikommissariernas intresseförening, FIO: 10 000 kronor för en bok om de nuvarande svenska fideikommissen. Tanken med boken är att i en elegant form informera om dessa anläggningar till intresserade grupper och att sprida information rörande fideikommissens roll i det moderna svenska samhället.

Fredrik Wetterqvist: 10 000 kronor. Musik av adliga tonsättare inom projektet ”Levande musikarv”. Musikaliska Akademien har initierat projektet för att tillgängliggöra vår musikskatt så att den åter blir en vital del av vår moderna repertoar. Genom ”Levande musikarv” har exempelvis många hittills okända kvinnliga tonsättare äntligen fått sin rättmätiga plats i den svenska musikhistorien.

Christina Ponton von Gerber: 20 000 kronor för boken Eldsjälar och deras sällskap. En bok som behandlar välgörenhetsarbete och tar sin utgångspunkt i det arbete som Anne-Marie Palmstierna på Maltesholm och Ann-Mari von Bismarck på Friedrichruh i Tyskland utförde under andra världskriget och flera decennier därefter.