Karin Ström Lehander & Kerstin Gullstrand Hermelin

10 oktober, 17:00-19:00

Kulturkväll

Föredrag och mingel

Karin Ström Lehander och Kerstin Gullstrand

TYRA KLEEN. KONSTNÄREN OCH BOKILLUSTRATÖREN.

Konstnären Tyra Kleen (1874–1951) var mycket berest och synnerligen produktiv. Hennes symbolistiska konst inspirerades av författare som Edgar Allan Poe och Charles Baudelaire. Kleen var även en framstående bokillustratör.

I anslutning till utställningen Bokillustratören Tyra Kleen och i samarbete med Valinge gård. Utställningen pågår till 27 oktober 2017.

Fri entré. Portarna öppnar kl. 16.30. Servering. Begränsat antal platser. Ingen föranmälan behövs.