Sebastian Jägerhorn

6 november, 17:00-19:00

Kulturkväll

Föredrag och mingel

Sebastian Jägerhorn, författare, om

ETT 400-ÅRSMINNE: SVERIGE OCH FINLAND I DET TRETTIOÅRIGA KRIGET

Under 1600-talets första hälft utgjorde det finska kavalleriet över hälften av Sveriges nationella kavalleri, trots att storfurstendömet Finlands befolkning uppgick till mindre än tredjedelen i hela kungariket. De finska ryttarna placerades ofta i förtruppen där striden var som hetast och de skickades på många riskfyllda spaningsuppdrag. Finskt kavalleri deltog också i de flesta av de stora bataljerna. Med en finländsk kavalleriofficer i fokus skildras fälttågen under polska krigets slutfas (1626–1629) och det därpå följande trettioåriga krigets svenska skede (1630-1648). Denne officer, välborne Johan Henriksson Jägerhorn till Loppis, är inte någon historiskt betydelsefull person. Han kom från Egentliga Finland i Sveriges östra riksdel och hörde till den obetitlade adeln. År 1645 stupade han i strid.

Johan Henriksson Jägerhorns historia är ett exempel på hur kriget var det dominerande livsinnehållet för en officerare som kämpade för den svenska kronans sak.

Fri entré. Portarna öppnar kl. 16.30. Servering. Begränsat antal platser. Ingen föranmälan behövs.