2 februari 2020

Konsert

RIDDARJAZZEN XXI

Mycket svängigt för adel, präster, borgare, bönder och andra! Den tjugoförsta upplagan av en klassisk jazzdag med champagnebar och tea dance.

Biljettförsäljning öppnar i höst. Servering.