10 november, 10:00-16:00

Symposium

RIDDARHUSETS VAPENSKÖLDAR I NYTT LJUS

Svenska Heraldiska Föreningen och Riddarhuset har nöjet att inbjuda till ett heldagssymposium som belyser olika aspekter av Riddarhusets vapensköldar.

Program och föredragshållare:

Klockan 10:00 Seminariet inleds

• Jan Samuelson, professor i historia vid Mittuniversitetet:
”Det svenska frälsets förvandling från medeltidens slut till Riddarhusets grundande”

• Magnus Bäckmark, fil. kand, släktforskare och heraldisk konstnär, huvudförfattare till bokverket Riddarhusets vapensköldar:
”Jakten på allt från symbolik till målares identiteter – hur det gick till att skriva ’Riddarhusets vapensköldar’”

• Martin Sunnqvist, jur dr och docent i rättshistoria, rådman, adjungerad universitetslektor vid Lunds universitet:
”Utvecklingen av de svenska adliga rangkronorna”

Klockan 12:15-13:30 Lunch

• Leif Ericsson, Konstnär, Kungl. Vapenmålare vid Kungl. Maj:ts Orden:
”Vapenmålarnas måleritekniker”

• Ann Grönhammar, fd intendent vid Livrustkammaren:
”Exotica i svensk heraldik – spår av morer, tatarer, goter och turkar”

Paus med kaffe och kaka

• Öppet samtal mellan Magnus Bäckmark och riddarhusamanuens Oscar Langenskiöld om enskilda vapensköldar, med allmän frågestund

Klockan 16:00 Avslutning

Deltagaravgift 100 kr i vilken ingår lunch och eftermiddagskaffe med kaka.

Välkomna!