Svante Norrhem

18 februari, 18:00-19:00

Kulturkväll

Fri entré

Föredrag och mingel

Svante Norrhem, docent i historia om

KVINNORS MAKT OCH VANMAKT. TVÅ ADLIGA KVINNOR I 1600- OCH 1700-TALENS SVERIGE

1600- och 1700-talets adliga kvinnor kunde genom att de tillhörde den politiska, ekonomiska och sociala eliten delta aktivt i den svenska samhällsutvecklingen. De styrde över gods och gårdar, drev gruv- och bruksverksamhet, stödde sociala insatser och utbildning, och deltog i politiska sammanhang både på lokal och central nivå. Här lyfts två kvinnor fram som får exemplifiera på vilket sätt kvinnor kunde agera och hur det kommer sig att kvinnor i den äldre tiden kunde få en så framträdande roll – en roll som kvinnor senare inte haft lika lätt att kunna spela.

Fri entré. Begränsat antal platser. Ingen föranmälan.

Portarna och serveringen öppnar kl. 17.00.
Föredrag kl. 18.00–19.00.
Servering och mingel kl. 19.00–20.00.

Riddarhuset är ej tillgänglighetsanpassat.

Mat & Dryck
Riddarhusets festvåning erbjuder ett härligt utbud av dryck och smörrebröd i samband med föredraget.