Sven Hagströmer & Amelie Silfverstolpe

7 maj, 18:00-20:00

Kulturkväll

Föredrag och mingel

Amelie Silfverstolpe, grundare Volontärbyrån och verksamhetsledare ÖppnaDörren, Axfoundation

ENGAGEMANGETS POSITIVA KRAFT! – FÖR DIG, MIG, FÖRETAGEN OCH SAMHÄLLET 

Sven Hagströmer, entreprenör

TROTS HÖGA SKATTER SÅ BEHÖVS DET PERSONLIGA ENGAGEMANGET! 

Fri entré. Portarna öppnar kl. 17.00. Servering. Begränsat antal platser. Ingen föranmälan behövs.

 

Fjärde och sista delen av föreläsningsserien Att göra väl. Adlig filantropi då och nu.

I en föreläsningsserie om adlig filantropi då och nu är avsikten att teckna en historisk bakgrund med utgångspunkt i det kristna budskapet caritas och det tidigmoderna begreppet noblesse oblige – föreställningen om att med adelskap följde ett socialt ansvar.

Att donera pengar till välgörenhet och visa patriarkal omsorg om anställda och underlydande kom att följa med adelns sociala och ekonomiska ställning under 1600- och 1700-talen. Adelskapet förpliktigade och det sociala ansvarstagandet kom att utgöra en viktig del i den adliga identiteten, inte minst för kvinnorna.

Genom de filantropiska rörelserna under 1800-talet kom även borgerliga grupper att på allvar ägna sig åt välgörenhet. Med de stora förmögenheter som skapades under detta århundrade kom också önskan att agera moraliska föredömen och ge tillbaka till samhället. Som en följd av detta gjordes stora donationer till stiftelser som idag kan dela ut stora summor till social verksamhet.

Under de senaste decennierna tycks intresset för filantropi ha ökat, något som avspeglas i det ständigt växande antalet stiftelser samt hjälp- och volontärverksamheter.